tankfartyg – hydrauliskt lastpumpsystem (FRAMO)

 
Ett av de vanligaste lastpumpssystemen på tankfartyg är FRAMO. Hydraulsystemet fungerar som en cirklationsledning som i många fall också försörjer bogpropellrar och vinschar. Hydraulsystemen måste hållas fria från partiklar, vatten och avlagringar för att fungera perfekt. Lastpumparna är nödvändiga för lossning av tankfartyget.

Utmaning
Hydrauloljan i lastpumpssystemet blir förorenad av partiklar, kondensvatten och oxidationsrester vilket kan leda till att ventiler och pumpar och motorer fungerar sämre. Systemen står ofta stilla under långa tidsperioder och när de väl tas i bruk är det inte ovanligt att ventilerna fastnar beroende på oxidation vilket leder till att de fungerar mindre bra. Till sist kan detta leda till högre underhållskostnader och i slutändan uteblivna fraktuppdrag. Befintliga filter avlägsnar inga oxidationsrester.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera tankfartygets effektivitet vid lossning
  • Minska risken för att behöva reparera lastpumparna
  • Minska risken för driftavbrott
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för ditt lastpumpsystem säkrar du optimal funktion och slipper stilleståndstider. Du får ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna orenheter, vatten och oxidation som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även system som är mer tillförlitliga och ett effektivare tankfartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal lastpumpar på tankfartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om ett lastpumpsystem som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För FRAMO-system på tankfartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla lastpumpsystem oavsett storlek, typ och ålder, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Broschyrer

Marine sector brochure
Clean Oil Guide