uppgradering

 
Om du vill utöka möjligheterna med dina befintliga CJC-oljefilterlösningar, om driftsförhållanden ändras eller om oljefiltret har flyttats till annan plats är det värt att överväga en uppgradering för att få ta del av en eller flera av följande fördelar:

 • Uppgradera ett finfilter till en filterseparator
  Separatera vatten från olja genom att uppgradera ditt CJC®-finfilter till en CJC®-filterseparator genom att uppgradera med en koalesator. 

 • CJC®:s Oil Contamination Monitor, OCM15
  Fjärrövervakning av partikel-, vatten- och oxidationsnivåer i olja genom att uppgradera till en Oil Contamination Monitor, OCM 15

 • CJC® Trender Tool
  Onlinetjänst för övervakning av oljans och utrustningens skick vilket möjliggör omedelbar dokumentation av oljans skick i maskineriet.

 • CJC®-trycksats för CJC-oljefilter
  Förbättra prestandan för dina befintliga oljefilter genom att installera en CJC®-trycksats och reducera ISO-koderna för vindkraftverkets växellåda


CJC®:s oljefilterlösningar förbättras och vidareutvecklas dessutom kontinuerligt. Det är ibland möjligt att uppgradera dina befintliga CJC®-oljefilter till nästa generation och därigenom ta del av alla fördelar den har att erbjuda.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.