Oljefiltrering – avskiljning av partiklar, vatten, syra och harts

Förbättra utrustningens produktivitet, tillförlitlighet och livslängd – och oljans brukbarhetstid

Den viktigaste faktorn för tillförlitliga maskiner är ren olja och C.C.JENSEN A/S är världsledande på oljefiltrering.

 

C.C.JENSEN A/S utvecklar och tillverkar CJC™-oljefiltreringssystem för avskiljning av partiklar, vatten, syror och oljenedbrytande produkter ur olja och andra vätskor.

Förebyggande oljeunderhåll är en viktigt faktor för att säkerställa högre tillförlitlighet och längre livslängd hos utrustning – i alla branscher.

 

Undvik haverier – 80 procent av alla fel i oljesystem beror på föroreningar i oljan


- Installera ett CJC™-oljefilter


 
Lär dig hur du tjänar på installera CJC™ Offline Oljefilter:
Förbättrad livslängd på komponenter, förbättrad livslängd på oljan, reducerade driftavbrott beroende på utrustningsfel, reducerad påverkan på miljön...
     
Seeing is believing!
The immediate effect using CJC™
  Oljefiltreringsprinciper för CJC™ Finfilter   Fjärravläsning av oljans kondition i Vindturbinens växellåda   Ren olja inom kraftsektorn (kraftindustrin)
 

 

Från kontaminerad till ren olja med CJC:s oljefilter
Lokala dotterbolag

Välj genom att klicka på den nedrullningsbara menyn

 
 
Filterbranscher:
CJC:s oljefiltrering i vindkraftstillämpningar
CJC:s oljefiltrering i fartygstillämpningar: fiskefartyg, handelsfartyg, passagerarfartyg och arbetsfartyg
CJC:s oljefiltrering i kraftstationer, turbiner och transformatorer
CJC:s oljefiltrering i gruvtillämpningar och stenbrottstillämpningar: hydraulik, motorer och kuggväxlar
 
 
Andra CJC-avdelningar:
CJC Fartygsglas
CJC Metallgjutning
 
 
 
   
   
HEM