Oljefiltrering – avskiljning av partiklar, vatten, syra och harts

Förbättra utrustningens produktivitet, tillförlitlighet och livslängd – och oljans brukbarhetstid

Den viktigaste faktorn för tillförlitliga maskiner är ren olja och C.C.JENSEN A/S är världsledande på oljefiltrering.

 

C.C.JENSEN A/S utvecklar och tillverkar CJC™-oljefiltreringssystem för avskiljning av partiklar, vatten, syror och oljenedbrytande produkter ur olja och andra vätskor.

Förebyggande oljeunderhåll är en viktigt faktor för att säkerställa högre tillförlitlighet och längre livslängd hos utrustning – i alla branscher.

 

Undvik haverier – 80 procent av alla fel i oljesystem beror på föroreningar i oljan


- Installera ett CJC™-oljefilter


 
Lär dig hur du tjänar på installera CJC™ Offline Oljefilter:
Förbättrad livslängd på komponenter, förbättrad livslängd på oljan, reducerade driftavbrott beroende på utrustningsfel, reducerad påverkan på miljön...
     
Oljefiltreringsprinciper för CJC™ Finfilter   Fjärravläsning av oljans kondition i Vindturbinens växellåda   Ren olja inom kraftsektorn (kraftindustrin)   SMM 2012, ren olja inom sjöfartssektorn
 


Aktuella ämnen: 

New sales to Chongqing Gearbox in China

Installation of a CJC™ Gear Flushing Unit, GFU at 1.5-2.0 MW gearboxes.

An ISO code of 17/15/12 was reached and documented within 2 hours!

 

Customer comments:

Mr. Zhang Li, Chongqing Gearbox:
“Not only flushing the gearbox to be at a required cleanliness in a short time, but we also saved electricity for more than 160,- USD for each gearbox due to the high efficiency using the CJC™ GFU.”


C.C.JENSEN growth agenda:
15% growth and 20 new employees in 2014

CEO Mr Stig Due, C.C.JENSEN was interviewed in Danish National Broadcasting Corporation on Monday, June 2nd 2014

 

Please click for English text version.


Fullständig lista med utställningar 2014:
Ta reda på var du kan besöka oss under 2014:

   

... och här finns vi i juli och august:


Marintec Rio, Navalshore
August 12 - 14
Rio de Janeiro, Brazil
1st Floor, Booth 30

 

 

        

ONS Stavanger
August 25 - 28
Stavanger, Norway
Stand J1014

 

 


Ivan Seistrup, 
vice vd,
MAERSK Supply Service:

"Ren olja är ett krav"

"Investeringen ger bättre prestanda, minskar risken för fel och haverier samt sänker underhållskostnaderna" ...

 

 

Läs mer om vårt samarbete med Maersk Supply Service


 

Från kontaminerad till ren olja med CJC:s oljefilter
Lokala dotterbolag

Välj genom att klicka på den nedrullningsbara menyn

 
 
Filterbranscher:
CJC:s oljefiltrering i vindkraftstillämpningar
CJC:s oljefiltrering i fartygstillämpningar: fiskefartyg, handelsfartyg, passagerarfartyg och arbetsfartyg
CJC:s oljefiltrering i kraftstationer, turbiner och transformatorer
CJC:s oljefiltrering i gruvtillämpningar och stenbrottstillämpningar: hydraulik, motorer och kuggväxlar
 
 
Andra CJC-avdelningar:
CJC Fartygsglas
CJC Metallgjutning
 
 
 
   
   
HEM