Oljefiltrering – avskiljning av partiklar, vatten, syra och harts

Förbättra utrustningens produktivitet, tillförlitlighet och livslängd – och oljans brukbarhetstid

Den viktigaste faktorn för tillförlitliga maskiner är ren olja och C.C.JENSEN A/S är världsledande på oljefiltrering.

 

C.C.JENSEN A/S utvecklar och tillverkar CJC™-oljefiltreringssystem för avskiljning av partiklar, vatten, syror och oljenedbrytande produkter ur olja och andra vätskor.

Förebyggande oljeunderhåll är en viktigt faktor för att säkerställa högre tillförlitlighet och längre livslängd hos utrustning – i alla branscher.

 

Undvik haverier – 80 procent av alla fel i oljesystem beror på föroreningar i oljan


- Installera ett CJC™-oljefilter


 
Lär dig hur du tjänar på installera CJC™ Offline Oljefilter:
Förbättrad livslängd på komponenter, förbättrad livslängd på oljan, reducerade driftavbrott beroende på utrustningsfel, reducerad påverkan på miljön...
     
Oljefiltreringsprinciper för CJC™ Finfilter   Fjärravläsning av oljans kondition i Vindturbinens växellåda   Ren olja inom kraftsektorn (kraftindustrin)   SMM 2012, ren olja inom sjöfartssektorn
 


Aktuella ämnen: 

En smutslåda eller växellåda?
Hur man använder Offline Filter för att rädda nedsmutsad olja.
80% av alla fel i en växellåda är orsakad av smutsig olja!
Artikel skapad av Justin Stover, C.C.JENSEN Inc. USA

  

Comments from Reliability Engineer:
“The amount of wear metals has decreased significantly! Since we have installed the unit, we haven’t had to change the oil at all since it has been so clean. Typically it has oxidized by now and is black. We haven’t seen any of that yet. So far we are very pleased with the results.”


Fullständig lista med utställningar 2014:
Ta reda på var du kan besöka oss under 2014:

   

... och här finns vi i april:


      

MTB Marine Asia
April 16 - 19
Seoul, Korea

 

 

 

Expomin
April 21 - 24
Santiago, Chile

 

 

 

      

Noria Reliable Plant
April 22 - 24
San Antonio, Texas, USA

 

  


Ivan Seistrup, 
vice vd,
MAERSK Supply Service:

"Ren olja är ett krav"

"Investeringen ger bättre prestanda, minskar risken för fel och haverier samt sänker underhållskostnaderna" ...

 

 

Läs mer om vårt samarbete med Maersk Supply Service


 

Från kontaminerad till ren olja med CJC:s oljefilter
Lokala dotterbolag

Välj genom att klicka på den nedrullningsbara menyn

 
 
Filterbranscher:
CJC:s oljefiltrering i vindkraftstillämpningar
CJC:s oljefiltrering i fartygstillämpningar: fiskefartyg, handelsfartyg, passagerarfartyg och arbetsfartyg
CJC:s oljefiltrering i kraftstationer, turbiner och transformatorer
CJC:s oljefiltrering i gruvtillämpningar och stenbrottstillämpningar: hydraulik, motorer och kuggväxlar
 
 
Andra CJC-avdelningar:
CJC Fartygsglas
CJC Metallgjutning
 
 
 
   
   
HEM