produkty — systemy filtracji oleju CJC®

produkty — systemy filtracji oleju CJC®

C.C.JENSEN jest globalnym liderem branży z ponad 65-letnim doświadczeniem w filtrowaniu i oczyszczaniu oleju offline. Projektujemy i produkujemy filtry oleju offline CJC® oraz rozwiązania do monitorowania stanu oleju online do układów olejów wszystkich typów używanych w przemyśle, żegludze, górnictwie oraz energetyce konwencjonalnej i wiatrowej do czyszczenia i suszenia oleju w urządzeniach produkcyjnych zawierających od 10 do 200 000 litrów oleju, a nawet więcej. Nasze systemy filtrują olej w trybie ciągłym 365/24/7 i nie są krytyczne dla systemu, tzn. wymiana wkładów olejowych nie wymaga wyłączenia maszyny. 

Filtry olejowe CJC® w trybie ciągłym usuwają cząstki stałe, wodę, odczyn kwasowy oraz produkty degradacji oleju z wszelkiego rodzaju olejów i płynów, w tym z olejów hydraulicznych, smarowych, przekładniowych, silnikowych, żeglugowych typu MDO i MGO, grzewczych, olejów do honowania, chłodzących, walcowniczych, myjących, syntetycznych olejów przekładniowych, olejów do smarowania turbin, estrów fosforanowych, olejów do przełącznika zaczepów pod obciążeniem, glikoli wodnych, a nawet z olejów biodegradowalnych i smarów przyjaznych środowisku (EAL). 

Korzyści wynikające z zainstalowania filtra oleju offline CJC®:

  • Większe zużycie i awaryjność części
  • Dłuższa żywotność oleju i części
  • Dłuższa żywotność filtrów in-line
  • Większa dostępność
  • Rzadsze wymiany oleju
  • Mniej nieplanowanych przestojów
  • Niższe koszty konserwacji oleju
  • Mniejszy wpływ na środowisko

Wkłady filtracyjne
Zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i wody do 4 litrów/wkład, rozmiar bezwzględny 3 µm

Filtry dokładne
Usuwanie cząstek stałych i produktów degradacji oleju, absorpcja wody

Filtry separatory
Usuwanie / separacja wody, usuwanie cząstek stałych i produktów degradacji oleju

Płukarki przekładni
Płukanie i filtracja oleju offline w przekładniach turbin wiatrowych — w jednym systemie

Jednostka VRU
Usuwanie zanieczyszczeń z oleju w turbinach gazowych i parowych

Filtry do trudnych zastosowań
Do przejezdnych maszyn górniczych pracujących w trudnych warunkach

Desorbery
Usuwanie dużych ilości wody ze zemulsyfikowanych olejów

Urządzenia monitorujące
Monitorowanie zanieczyszczenia oleju OCM z licznikiem cząstek stałych

Filtr jonowymienny
Usuwanie kwasowości, redukcja TAN, poprawa oporności i napięcia powierzchniowego

Systemy Oil Absorb
Usuwanie oleju z wody zęzowej, systemy polerujące

Uzdatniacze wstępne Oil Absorb
Uzdatnianie wody zęzowej

Akcesoria
Do użycia w systemach filtracji oleju offline

Significant cost savings

With an investment in our oil filtrations you will achieve the chiepest cost per kilo dirt removed and achieve a significant cost saving because off all the measurable short term and long term benefits. Your in-line oil filters and components will reach a longer lifetime with offline oil filtration. You will also experience the benefits of an ongoing machine that does not need oil changes and repairments as frequently. You will avoid a lot off all oil related failures and breakdowns that are caused by contaminated oil. Our Oil Filters are well recognized around the world as highly efficient.

Environmental reduction

Another benefit is the environmental reduction of energy and oil consumption. The waste of oil due to contamination will be reduced. Our Oil Filter Inserts are made of 100% sustainable resources and our products are developed for different industries as mining industry, ship-owners, wind turbine gearboxes etc. The oil filters will help your industry to save oil and save time spend on unnecessary maintenance. Our oil systems are offline oil filtration systems and separated from your main system, so they will still be working if your own oil filter system shuts down.

The CJC® Filter Inserts can be used for almost all oil types. Let an expert help you to get the best solution for your industry.