produkty — systemy filtracji oleju CJC®

 

C.C.JENSEN jest globalnym liderem branży z ponad 65-letnim doświadczeniem w filtrowaniu i oczyszczaniu oleju offline. Projektujemy i produkujemy filtry oleju offline CJC® oraz rozwiązania do monitorowania stanu oleju online do układów olejów wszystkich typów używanych w przemyśle, żegludze, górnictwie oraz energetyce konwencjonalnej i wiatrowej do czyszczenia i suszenia oleju w urządzeniach produkcyjnych zawierających od 10 do 200 000 litrów oleju, a nawet więcej. Nasze systemy filtrują olej w trybie ciągłym 365/24/7 i nie są krytyczne dla systemu, tzn. wymiana wkładów olejowych nie wymaga wyłączenia maszyny. 

Filtry olejowe CJC® w trybie ciągłym usuwają cząstki stałe, wodę, odczyn kwasowy oraz produkty degradacji oleju z wszelkiego rodzaju olejów i płynów, w tym z olejów hydraulicznych, smarowych, przekładniowych, silnikowych, żeglugowych typu MDO i MGO, grzewczych, olejów do honowania, chłodzących, walcowniczych, myjących, syntetycznych olejów przekładniowych, olejów do smarowania turbin, estrów fosforanowych, olejów do przełącznika zaczepów pod obciążeniem, glikoli wodnych, a nawet z olejów biodegradowalnych i smarów przyjaznych środowisku (EAL). 

Korzyści wynikające z zainstalowania filtra oleju offline CJC®:

  • Większe zużycie i awaryjność części
  • Dłuższa żywotność oleju i części
  • Dłuższa żywotność filtrów in-line
  • Większa dostępność
  • Rzadsze wymiany oleju
  • Mniej nieplanowanych przestojów
  • Niższe koszty konserwacji oleju
  • Mniejszy wpływ na środowisko

Significant cost savings with oil filtration

By investing in our oil filtration systems, you will achieve the lowest cost per kilo of dirt removed and significant cost savings, with both short- and long-term benefits. For example, your in-line oil filters and components will have longer lifetimes. Your machinery will need less frequent oil changes and repairs. You will avoid many of the oil-related failures and breakdowns caused by contaminated oil. Our CJC® Oil Filters are recognised around the world as being highly efficient.

Wkłady filtracyjne
Zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i wody do 4 litrów/wkład, rozmiar bezwzględny 3 µm

Filtry dokładne
Usuwanie cząstek stałych i produktów degradacji oleju, absorpcja wody

Filtry separatory
Usuwanie / separacja wody, usuwanie cząstek stałych i produktów degradacji oleju

Płukarki przekładni
Płukanie i filtracja oleju offline w przekładniach turbin wiatrowych — w jednym systemie

Jednostka VRU
Usuwanie zanieczyszczeń z oleju w turbinach gazowych i parowych

Filtry do trudnych zastosowań
Do przejezdnych maszyn górniczych pracujących w trudnych warunkach

Desorbery
Usuwanie dużych ilości wody ze zemulsyfikowanych olejów

Urządzenia monitorujące
Monitorowanie zanieczyszczenia oleju OCM z licznikiem cząstek stałych

Filtr jonowymienny
Usuwanie kwasowości, redukcja TAN, poprawa oporności i napięcia powierzchniowego

Systemy Oil Absorb
Usuwanie oleju z wody zęzowej, systemy polerujące

Uzdatniacze wstępne Oil Absorb
Uzdatnianie wody zęzowej

Akcesoria
Do użycia w systemach filtracji oleju offline