formowanie plastiku


Maszyny do formowania plastiku to wysoce zaawansowane urządzenia produkcyjne, a niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu produktów. Szeroki zakres komponentów hydraulicznych, takich jak pompy i zawory proporcjonalne, jest stosowany w celu zachowania optymalnej pracy maszyny do formowania plastiku. Małe tolerancje w komponentach układu hydraulicznego powodują konieczność utrzymania oleju w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania.

Wyzwanie
Opieranie się w maszynach do formowania plastiku wyłącznie na filtrach typu „in-line” jest strategią o wysokim ryzyku. Postępując w ten sposób, narażamy układ hydrauliczny na zbyt duże stężenie cząstek stałych różnych wielkości, które może prowadzić do kosztownych przestojów, utraty wydajności i obniżenia jakości produktów. Jeżeli olej w układzie hydraulicznym nie będzie utrzymywany w stanie czystym, ryzykujesz nadmierne zużycie komponentów układu hydraulicznego oraz nieplanowane przestoje produkcji. Jeżeli nie będziesz utrzymywał oleju w stanie wolnym od produktów utleniania, ryzykujesz dużo krótszą żywotność oleju i blokowanie zaworów podczas uruchamiania. A wszystko to prowadzi do dłuższych czasów przestojów i wyższych kosztów obsługi. 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Utrzymanie twoich maszyn do formowania plastiku w stanie gotowym do pracy
  • Zachowanie wysokiej stabilności i wydajności procesu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych
  • Zapewnienie długiej żywotności kosztownych komponentów hydraulicznych
  • Wydłużenie okresu żywotności oleju hydraulicznego o współczynnik 3-4

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtracji oleju CJC® w swojej maszynie do formowania plastiku otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra oleju. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od produktów utleniania, co zostało udokumentowane na przestrzeni wielu lat w licznych instalacjach produkcji plastiku. Wybierając filtr oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność układów hydraulicznych, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii.  Żywotność oleju hydraulicznego może zostać wydłużona o współczynnik 3-4 i możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
W przemyśle formowania plastiku stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

  • filtry dokładne od rozmiaru HDU 15/12 do serii HDU 27/108
  • kontroler czystości oleju, OCM15

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich maszyn do formowania plastiku oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Broszury

Injection moulding brochure
Clean Oil Guide