trender tool do jednostki VRU

 

Usługa online do monitorowania stanu urządzenia VRU CJC®
http://trender.cjc.dk 

ZASTOSOWANIE
Narzędzie online do błyskawicznego dokumentowania warunków roboczych jednostki VRU.
Na bieżąco wyświetla i analizuje parametry określone w zainstalowanym pakiecie czujników:

 • Ciśnienie wlotowe filtra
 • Temperaturę oleju
 • Temperatura płynu chłodzącego
 • Warunki robocze filtra: włącz/wyłącz

SPOSÓB DZIAŁANIA
CJC® Trender Tool do jednostki VRU CJC® po zalogowaniu oferuje dostęp do danych bieżących i historycznych z prezentacją tendencji — wszystkie dane łatwo dostępne na jednostce VRU CJC®. Narzędzie monitoruje także stan wkładu filtracyjnego CJC® i wyświetla ostrzeżenie, kiedy nadejdzie zalecany termin wymiany wkładu filtracyjnego. CJC® Trender Tool może prezentować różne poziomy ostrzeżeń dla różnych stanów czujnika. Można eksportować dane do plików CSV do dalszej analizy i tworzyć raporty w celu dokumentowania ważnych wydarzeń.

Bardziej szczegółowy opis funkcji znajduje się w podręczniku użytkownika CJC® Trender Tool.

KORZYŚCI
Spokój umysłu:

 • Wczesne ostrzeżenie w przypadku tendencji wzrostowej
 • Ostrzeżenie o konieczności podjęcia działania i pomoc w odnalezieniu usterki — mniejsze ryzyko nieplanowanych przestojów

Dłuższa żywotność maszyn i oleju:

 • Wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie napraw, remontów i interwałów serwisowych

Mniejsze koszty:

 • Potencjalnie mniejsze ryzyko nieplanowanych przestojów

FUNKCJE

  • Zdalne monitorowanie danych z czujników
  • Tworzenie raportów
  • Ostrzeżenia i powiadomienia
  • Eksport danych
  • Książka zapisów urządzenia

Arkusze produktu

Trender-Tool-for-VRU_online-service-monitoring-equipment-conditions_PSMO4007UK