Olej smarujący i sterujący turbiny wodnej


W elektrowniach wodnych olej w turbinie wodnej to układ kombinowany, który smaruje przekładnie kątowe i funkcjonuje jako hydrauliczny olej sterujący. Turbina to najważniejsza maszyna, która odpowiada za wydajność całej elektrowni. Główny układ smarowania to zazwyczaj największy układ olejowy w elektrowni, który jest wrażliwy na zanieczyszczenie wodą, pozostałościami utleniania i cząstkami stałymi. Dlatego olej w układach smarowania i sterowania turbiny wodnej musi być czysty i suchy.

Wyzwanie
Jeżeli olej w układzie smarowania i sterowania turbiny wodnej nie będzie utrzymywany w stanie czystym i suchym, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw lub wymian i przestój elektrowni. Głównym problemem oleju smarującego i sterującego turbiny wodnej jest wnikanie wody. Zanieczyszczenie spowodowane ścieraniem przekładni może spowodować awarię układów sterujących. Ponieważ woda napędzająca turbinę wodną jest zimna, często dochodzi do kondensacji w oleju. W nowych turbinach czas docierania oznacza podwyższone stężenie cząstek stałych w oleju, które może powodować natychmiastowe zużycie, jeżeli cząstki te nie zastaną efektywnie usunięte. Jeżeli turbina wodna nie działa, energia nie jest dostarczana do sieci i wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka napraw turbiny wodnej
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar 
  • Zmniejszone koszty konserwacji

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtra oleju CJC® w układzie smarowania i sterowania twojej turbiny wodnej, otrzymujesz filtr oleju o doskonałych właściwościach usuwania wody. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wysoką wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju suchego, czystego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach układu smarowania i sterowania turbiny wodnej. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC® zapewniasz długą żywotność turbiny, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. I możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla układów smarowania i sterowania turbiny wodnej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich rozmiarów układów smarowania i sterowania turbin wodnej — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide