olej smarujący turbinę parową

 
W elektrowniach wyposażonych w turbinę parową jest to najważniejsza maszyna, która odpowiada za wydajność całej elektrowni. Gorącą parę można wytwarzać przy użyciu węgla, paliw kopalnych, energii jądrowej lub układu HRSG (ang. Heat Recovery Steam Generator). Główny układ smarowania turbiny parowej to zazwyczaj największy układ olejowy w elektrowni, który może zawierać nawet 40 000 l oleju klasy ISOVG46 i jest wrażliwy na wodę w oleju, produkty utleniania i cząstki stałe. Dlatego olej w układach smarowania turbiny parowej musi być czysty i suchy.

Wyzwanie
Jeżeli olej w układzie smarowania turbiny parowej nie będzie utrzymywany w stanie czystym i suchym, ryzykujesz wystąpienie awarii krytycznej, konieczność wykonania kosztownych napraw lub wymian. Głównym problemem w przypadku oleju smarującego turbinę parową jest wnikanie wody na skutek przecieku na uszczelce labiryntowej, ale również wody skroplonej w zbiorniku i cząstki stałe. W nowych turbinach czas docierania oznacza podwyższone stężenie cząstek stałych w oleju, które może powodować natychmiastowe zużycie, jeżeli cząstki te nie zastaną efektywnie usunięte. Jeżeli turbina parowa nie działa, energia nie jest dostarczana do sieci i wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka napraw turbiny parowej
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar 
  • Zmniejszone koszty konserwacji

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtra oleju CJC® w układzie smarowania twojej turbiny parowej, otrzymujesz układ filtracji oleju o doskonałych właściwościach usuwania wody oraz największą pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wyższą wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach smarowania turbiny parowej. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC® zapewniasz długą żywotność turbiny, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. I możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla układów smarowania turbiny parowej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich rozmiarów turbin parowych — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Przypadki klientów

Urban Waste Management Plant_Steam Turbine, Lube Oil, Siemens SST-400,65 MW_ASPO6051

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide