PTU3 27/-

 

Bocznikowy Filtr Separator PTU3 27/- łączy filtrację wgłębną oleju z ciągłą separacją wody. Stosowany jest do olejów hydraulicznych, olejów turbinowych a także olejów przekładniowych w celu usuwania cząsteczek stałych, wody oraz produktów degradacji oleju (produkty utleniania, żywice/mułki i pokosty).

Filtry Separatory PTU3 27/- dostępne są z automatycznym lub ręcznym odwadniaczem. Filtry Separatory z automatycznym odwadniaczem standardowo posiadają skrzynkę sterowania elektrycznego do kontrolowania wartości. Spadek ciśnienia może być kontrolowany na manometrze umieszczonym w górnej części Obudowy Filtra. Wyposażone są one również w przełączniki ciśnieniowe.

Typoszeregi PTU3 27/- dostępne są w rozmiarach 27/54, 27/81 i 27/108 wyposażonych w 2, 3, lub 4 Wkłady Filtracyjne CJC® oraz jeden Element Koagulujący do PTU3. Dostępne są w  różnych konfiguracjach: z podgrzewaczem, tacą lub zbiornikiem ociekowym oraz skrzynką sterowania elektrycznego.

Typoszeregi  PTU3 27/- są idealnym rozwiązaniem dla:

  • Olejów hydraulicznych (np. zasilacze sieciowe)
  • Pomp zasilających kotły
  • Olejów smarnych turbin parowych
  • Przekładni zagrożonych przedostającą się wodą (np. w rozdrabniaczach z technologią mokrą, pędnikach okrętowych ) 
  • Olejów smarnych do maszyn znakujących
  • Podobnych rozwiązań przemysłowych i morskich gdzie występuje problem przedostawania się wody.

Arkusze produktu

PTU3_27_PSST1013UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure