filtry dokładne

 

Dokładne filtry bocznikowe CJC® są wyposażone w zintegrowaną pompę cyrkulacyjną przeznaczoną do instalacji bocznikowej (offline). Filtry CJC® znane są na całym świecie z wysokiej skuteczności w oczyszczaniu oleju w układach oleju: hydraulicznego, smarnego, przekładniowego, hartowniczego, olejach zawierających estry fosforowe i wielu innych.

Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® są idealnymi rozwiązaniem kontrolującym poziom zanieczyszczeń oleju cząsteczkami stałymi, wodą oraz produktami degradacji (żywicami/mułkami, pokostami).

Dzięki filtracji wgłębnej 3 µm (absolutnie) oraz dużej chłonności zanieczyszczeń Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® zapewniają klientowi osiągnięcie mierzalnych korzyści: niższych kosztów użytkowania i konserwacji, wzrostu wydajności, maksymalnego przedłużenia żywotności oleju i podzespołów oraz filtrów bocznikowych w układzie.

Typoszeregi Filtrów CJC® projektowane i dostosowane są do określonych wymagań klienta - bez względu na to czy pojemność układu wynosi 2 czy też 200.000 litrów.

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać

Sprawy klientów w języku angielskim:

HDU 15/25

HDU 27/-

HDU 38/60 - 100

HDU 427/-

HDU 727/108

HDU Wielokolumnowy

HTO HP 27/108

Broszury

Filtry dokladne CJC