filtry dokładne

 

Dokładne filtry bocznikowe CJC® są wyposażone w zintegrowaną pompę cyrkulacyjną przeznaczoną do instalacji bocznikowej (offline). Filtry CJC® znane są na całym świecie z wysokiej skuteczności w oczyszczaniu oleju w układach oleju: hydraulicznego, smarnego, przekładniowego, hartowniczego, olej napędowy, olejach zawierających estry fosforowe i wielu innych.

Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® są idealnymi rozwiązaniem kontrolującym poziom zanieczyszczeń oleju cząsteczkami stałymi, wodą oraz produktami degradacji (żywicami/mułkami, pokostami).

Dzięki filtracji wgłębnej 3 µm (absolutnie) oraz dużej chłonności zanieczyszczeń Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® zapewniają klientowi osiągnięcie mierzalnych korzyści: niższych kosztów użytkowania i konserwacji, wzrostu wydajności, maksymalnego przedłużenia żywotności oleju i podzespołów oraz filtrów bocznikowych w układzie.

Typoszeregi Filtrów CJC® projektowane i dostosowane są do określonych wymagań klienta - bez względu na to czy pojemność układu wynosi 2 czy też 200.000 litrów.

Filtry dokładne CJC® oferują wiele korzyści

Filtry dokładne CJC® zapewniają klientowi wymierne korzyści, w tym niższe koszty eksploatacji i konserwacji, większą produktywność oraz maksymalną żywotność składników systemu, filtrów liniowych i oleju. 

Niższe koszty

Zastosowanie filtrów dokładnych CJC® w produkcji przynosi obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na konserwację. Inną korzyścią jest wydłużenie żywotności podzespołów.

Modułowe filtry można dostosować do konkretnych wymagań

Modułowe zespoły filtra można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta niezależnie od tego, czy objętość oleju wynosi 2 litry, czy 200 000 litrów.

Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki zastosowaniu bocznikowych filtrów oleju/„obiegu nerki”

Autonomiczna filtracja bocznikowa, zwana też „obiegiem nerki”, zapewnia znaczące wydłużenie okresów między wymianami oleju. 

System filtracji oleju oczyszcza olej w sposób ciągły podczas pracy, usuwając z układu szkodliwe cząstki powstające w wyniku zużycia. Ciecze są tłoczone przez pompę z najniższego punktu w zbiorniku oleju przez filtr oleju i po oczyszczeniu zwracane do źródła. Tego rodzaju system jest bardzo wydajny i nie spowalnia procesu produkcji.

Mniejszy ślad węglowy

System autonomicznej filtracji bocznikowej CJC® to rozwiązanie typu „obieg nerki”, które zmniejsza ślad związany z emisjami CO₂. Wyeliminowanie kosztownych wymian oleju i utrzymywanie oleju w stałej czystości przynosi zmniejszenie ilości odpadów. Filtry dokładne CJC® są wiarygodnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniem zapewniającym wydłużenie żywotności i niezawodność sprzętu.

Podsumowując, filtry dokładne CJC® to wysoko wydajne rozwiązania do autonomicznej filtracji bocznikowej w technologii „obiegu nerki”, która zapewnia wydłużenie okresu między wymianami oleju, zmniejszenie emisji CO₂ i obniżenie kosztów konserwacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach, jakie zapewniają nasze rozwiązania.

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać
Sprawy klientów w języku angielskim:

Przypadki klientów

CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

Brochures & Guides

Filtry dokladne CJC