filtry dokładne

 

Dokładne filtry bocznikowe CJC® są wyposażone w zintegrowaną pompę cyrkulacyjną przeznaczoną do instalacji bocznikowej (offline). Filtry CJC® znane są na całym świecie z wysokiej skuteczności w oczyszczaniu oleju w układach oleju: hydraulicznego, smarnego, przekładniowego, hartowniczego, olejach zawierających estry fosforowe i wielu innych.

Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® są idealnymi rozwiązaniem kontrolującym poziom zanieczyszczeń oleju cząsteczkami stałymi, wodą oraz produktami degradacji (żywicami/mułkami, pokostami).

Dzięki filtracji wgłębnej 3 µm (absolutnie) oraz dużej chłonności zanieczyszczeń Dokładne Filtry Bocznikowe CJC® zapewniają klientowi osiągnięcie mierzalnych korzyści: niższych kosztów użytkowania i konserwacji, wzrostu wydajności, maksymalnego przedłużenia żywotności oleju i podzespołów oraz filtrów bocznikowych w układzie.

Typoszeregi Filtrów CJC® projektowane i dostosowane są do określonych wymagań klienta - bez względu na to czy pojemność układu wynosi 2 czy też 200.000 litrów.

With offline oil filtration - also called kidney loop oil filtration – you extend the oil change intervals significantly. The oil filtration system will clean the oil during operation, removing damaging wear particles in the system.

In the oil filtration process, the fluids are being drawn from the unit's lowest point in the oil reservoir, through the oil filter by a pump and returning the oil clean to the source. The system is very efficient and will not slow down the process of the production.

The kidney loop filtration system is an independent unit run by a motor, a pump, and an oil filter. 

A CJC® Offline Oil Filtration system is a green kidney loop solution reducing your CO₂ footprint, as you avoid expensive oil changes and the oil is kept continuously clean.
 

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać
Sprawy klientów w języku angielskim:

Przypadki klientów

CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

Broszury

Filtry dokladne CJC