wkłady filtracyjne BM 27/27

 

Wkłady Filtracyjne CJC® typu BM 27/27 są przeznaczone specjalnie dla Filtrów CJC® stosowanych do filtrowania oleju w przekładniach młyna cementu. Stosowane w nich są:

  • oleje przekładniowe mineralne i syntetyczne

Wkład BM jest szeroko stosowany we wszystkich typach filtrów CJC® zamontowanych w przekładniach Symetro. 

ZDOLNOŚĆ FILTRACJI

Usuwanie cząsteczek
Wszystkie Wkłady Filtracyjne CJC® mają stopień filtracji 3 µm (mikrony) absolutnie. Oznacza to, że w jednym przejściu zostaje zatrzymanych 98,7% cząsteczek stałych większych niż 3 µm oraz około 50% wszystkich cząsteczek większych niż 0,8 µm.
Chłonność zanieczyszczeń dla wkładów typu BM 27/27 wynosi 4 litry równomietnie rozłożonych cząsteczek stałych.

Produkty degradacji
Produkty utleniania, żywice i pokosty są zatrzymywane przez materiał celulozowy. Celuloza zatrzymuje około 4 kg produktów degradacji.

Usuwanie wody
Zdolność absorpcji wody wynosi do 50% (to jest 2000 ml H20) całkowitej chłonności zanieczyszczeń.

Kliknij, by dowiedzieć się jak wymienić wkład filtracyjny.

Arkusze produktu

BM2727_PSFI3006UK