montaż filtrów oleju CJC®

Instalacja bocznikowa ma wiele zalet w zastosowaniach układów olejowych przemysłowych, żeglugowych i energetycznych.

W typowym układzie filtry systemowe chronią elementy układu, na przykład drogie zawory. Jednak filtry systemowe nie zapewniają korzyści związanych z pielęgnacją oleju w przypadku głębokiej filtracji bocznikowej.

Montaż systemu konserwacji oleju CJC® przynosi wzrost niezawodności układu oraz optymalizację żywotności sprzętu i podzespołów. Jednocześnie autonomiczna filtracja bocznikowa zapewnia obniżenie całkowitego kosztu operacyjnego wszystkich układów filtracji, co przekłada się na znaczące zmniejszenie liczby wymian wkładów filtrów systemowych.

Autonomiczna filtracja bocznikowa zapewnia ciągłą pielęgnację oleju poprzez:

Tylko instalacja bocznikowa może zapewnić ciągłą filtrację głęboką przepływu na potrzeby optymalizacji pielęgnacji oleju. Aby przeprowadzić montaż filtrów oleju, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi po prawej stronie.

Instrukcja montażu

 
Filtr dokładny HDU 15/25
Filtr dokładny HDU 27/-
Filtr separator PTU 12/25
Filtr separator PTU 1 i 3
Filtr separator PTU2