słownik zagadnień filtracji

 

Noria stowrzyła rozbudowany słownik z zakresu Smarowania i Analizy Oleju.

Słownik zawiera  krótkie opisy wielu haseł związanych z analizą oleju, jego konserwacją oraz ogólnie pojętym procesem filtracji.

Noria, Machinery Lubrication, Glossary Terms