realizacja dostaw do C.C.JENSEN A/S

 

C.C.JENSEN A/S pracuje nad doskonaleniem bazy dostawców. Poprzez współpracę z naszymi kontrahentami chcemy udoskonalać nasze relacje z dostawcami, wprowadzać najwyższe standardy jakości oraz tworzyć ekologiczny łańcuch dostaw. Zapewniając jakość i terminowe dostawy naszym klientom, możemy ich wspierać na drodze do sukcesu.
Przestrzegając kluczowych wartości CCJ, pragniemy wdrażać najwyższe standardy jakości dla naszych produktów i usług. Dlatego uważamy dostawców za integralną część prowadzonej przez nas działalności. Poprzez współpracę z naszymi dostawcami dbamy o to, aby przestrzegali standardów CCJ i stale się doskonalili.

 

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dostawcy CCJ to podstawowy dokument, na którym budujemy nasze zaangażowanie w odpowiedzialne zakupy, zgodne z naszymi wartościami korporacyjnymi.

W CCJ bardzo się staramy, aby prowadzić działalność w sposób etyczny, z poszanowaniem pracowników, społeczeństwa i środowiska. Naszych dostawców uznajemy za część naszej „szeroko pojętej” działalności i oczekujemy od nich spełnienia tych samych standardów zrównoważonego rozwoju, których przestrzegamy w CCJ. Standardy te zostały określone w dołączonych Kodeksie postępowania dostawcy CCJ.

Regulamin bhp

Jako dostawca pakietu Total Oil Care Management firma C.C JENSEN A/S troszczy się również o zarządzanie materiałami, ochronę środowiska oraz systemy doradztwa energetycznego, które posłużyły do opracowania zestawu firmowych wytycznych.

Zarządzanie materiałami

CCJ Material Management System obowiązujący wszystkich partnerów handlowych obejmuje materiały wymienione na czarnej liście oraz graniczne poziomy użycia określonych środków chemicznych i składników w systemowych filtrach oleju CJC®.

Tutaj znajdziesz także listę składników chemicznych, poziomy graniczne oraz czarną listę... 

Polityka postępowania z materiałami niezgodnymi

Zgodnie z amerykańską ustawą Dodda-Franka każda firma notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych jest zobowiązana do składania rocznych raportów z użycia złota, cyny, tantalu i wolframu pochodzących z nielegalnych kopalni w Demokratycznej Republice Konga i w państwach ościennych. 

Firma C.C.JENSEN nie jest notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, więc przepisy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) bezpośrednio jej nie dotyczą. Tak więc co do zasady ww. ustawa nie obowiązuje firmy C.C JENSEN, lecz ze względu na fakt, że jesteśmy dostawcą dla wielu dużych firm podlegających regulacjom SEC, mamy świadomość, że ustawa Dodda-Franka ma także wpływ na naszą działalność oraz że nasi klienci oczekują, że będziemy w stanie wyśledzić obecność wymienionych minerałów w naszych produktach.