analiza oleju


Informacje na temat właściwości oleju i jego zużycia w układzie są istotne z punktu widzenia konserwacji zapobiegawczej oraz potrzeby zapewnienia optymalnej pracy. 

Właściwy rodzaj analizy oleju może powiedzieć wiele o stanie układu i oczekiwanej żywotności oleju. Zwykle głównymi źródłami zanieczyszczenia układów olejowych są cząstki stałe, utlenianie oraz woda.

Przy wyborze analizy należy wziąć pod uwagę rodzaj i zastosowanie oleju.  

Analiza oleju powinna obejmować co najmniej:

 • Oleje przekładniowe i hydrauliczne: lepkość, całkowita liczba kwasowa (TAN), zawartość wody w ppm i ilość cząstek stałych (ISO 4406).
 • Oleje turbinowe (turbiny gazowe, parowe i wodne): lepkość, całkowita liczba kwasowa (TAN) i utlenianie (badanie MPC).
 • Oleje smarowe do silników spalinowych: lepkość, całkowita liczba zasadowa (TBN), zawartość wody i cząstek stałych/sadzy w oparciu o pozostałości nierozpuszczalne w n-pentanie (badanie membranowe lub wirówkowe).
 • Oleje transformatorowe: rozpuszczone gazy, zawartość wody w ppm, liczba kwasowa (TAN), wytrzymałość dielektryczna.
 • Olej napędowy: zawartość wody w ppm, mikroorganizmy i ilość cząstek stałych (ISO 4406).

Aby dowiedzieć się więcej o układzie i stanie oleju lub jeśli istnieją specjalne powody do dalszych badań, przydatne mogą okazać się następujące analizy:

 • Analizy elementarne (ICP/RDE): cząstki stałe, dodatki, zanieczyszczenia w ppm.
 • Filtracja membranowa: ciężar osadów na membranie.
 • Filtracja membranowa: mikroskopia cząstek stałych na membranie.
 • Zliczanie cząstek stałych: porównanie zliczania za pomocą lasera i mikroskopu.
 • Deemulgacja: określenie zdolności oleju do oddzielania wody.
 • Próba minidesorbera: zdolność oleju do oddzielania wody zgodnie z zasadą desorpcji (próba wewnętrzna).
 • Temperatura zapłonu: w przypadku podejrzenia rozkładu oleju lub mieszaniny oleju napędowego, np. oleju silnikowego. 
 • Próba MPC (Membrane Patch Colorimetry): pozostałości utleniania na membranie, np. w przypadku oleju turbinowego i hydraulicznego.
 • Metoda FTIR (spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera) pozwala dostrzec różnicę między nowym a zużytym olejem, np. utlenianie, sadzę, dodatki, zanieczyszczenia krzyżowe.
 • Rozdział emulsji i napięcie powierzchniowe pomagają ustalić ogólny stan oleju. Badanie przydatne w przypadku np. oleju transformatorowego.
 • Pozostałości nierozpuszczalne w n-pentanie/toluenie, badanie wirówkowe.
 • Badanie RPVOT: pozwala ustalić mierzoną w czasie odporność oleju na utlenianie. Pozwala to oszacować zawartość aktywnego przeciwutleniacza w porównaniu do nowego oleju.
 • Badanie RULER: pozwala ustalić zawartość amin/fenoli w porównaniu z nowym olejem (przeciwutleniacze).
 • Badanie podatności na pienienie zgodnie z sekwencjami I–III wg ASTM.
 • Badanie pienienia metodą Flendera w przekładniach.
 • Indeks PQ: wskazuje zawartość w oleju magnetycznych cząstek powstałych w wyniku zużycia.
 • Kontrola zużytych elementów filtra.

Firma C.C.JENSEN opracowała metodę badania zużytych wkładów filtracyjnych, która zapewnia przegląd rodzaju cząstek stałych zatrzymanych w filtrze. Badanie obejmuje ilość osadu oraz wyskrobin na powierzchni wkładu filtracyjnego, a także analizę membranową. Raport zawiera zdjęcia mikroskopowe rodzajów wykrytych cząstek stałych.

Laboratorium firmy C.C. JENSEN w mieście Svendborg wykonuje analizy zgodnie z normami ISO/ASTM oraz metodami wewnętrznymi opracowanymi w ramach zapewnienia wsparcia dla dostarczanych przez firmę produktów/rozwiązań. Ponadto współpracujemy z niezależnymi zewnętrznymi laboratoriami na terenie Europy.

Nasze spółki zależne korzystają zarówno z laboratorium w mieście Svendborg, jak i lokalnych laboratoriów na świecie. 

Umożliwia to przeprowadzanie analiz – zarówno rutynowych, jak i ad hoc – we współpracy z firmą C.C. JENSEN.

Zachęcamy do zapoznania się z częścią 3 naszego przewodnika „Jak dbać o czystość oleju”.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide