tlen / powietrze

 

Tlen oraz powietrze najczęściej przedostają się do systemów olejowych na skutek usterek linii zasysania, niewystarczającego odpowietrzenia po montażu lub nieodpowiedniej konstrukcji zbiorników. Gazy występujące w transformatorach są skutkiem rozkładu celulozy z izolacji papierowej.

Negatywnymi skutkami występowania tlenu i powietrza w systemach olejowych jest zarówno kawitacja prowadząca do uszkodzeń systemu, jak również zwiększona ściśliwość oleju zmniejszająca precyzję działania. Oba te parametry mają krytyczne znaczenie dla dzisiejszych procesów przemysłowych, w których stale zwraca się uwagę na niezawodność i żywotność urządzeń. W transformatorach rozkład izolacji papierowej może doprowadzić do zapłonu transformatora. 

Filtry Próżniowe CJC® są najbardziej skutecznym i ekonomicznym sposobem usuwania tlenu, powietrza oraz gazów z oleju.

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide