urządzenie monitorujące CMU

Zaawansowany układ czujników oleju

Zastosowanie
Urządzenie monitorujące CJC® CMU to zaawansowany układ czujników oleju obejmujący czujniki zatwierdzone przez C.C.JENSEN i zamontowane w połączeniu z autonomicznym filtrem bocznikowym oleju CJC®. Urządzenie CJC® CMU jest częścią programu zespołów czujników CJC®, do którego należy również monitor czystości oleju CJC® OCM15

Urządzenie CJC® CMU jest dostępne jako element modernizacji istniejącego autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC® lub jako integralna część nowego autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC®.

Dane z czujnika urządzenia CJC® CMU mogą być pozyskiwane lokalnie w oparciu o różne protokoły lub wysyłane do chmury CJC® (w ramach rozwiązania CJC® T²render solution) lub i jedno, i drugie.

Zalety
Urządzenie CJC® CMU nadaje się do przeprowadzenia prostej modernizacji autonomicznego bocznikowego filtra oleju CJC® oraz skonfigurowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami w zakresie monitorowania oleju. Czujniki są dokładnie testowane i walidowane w celu zapewnienia wiarygodnych danych dotyczących stanu oleju.

Urządzenie CJC® CMU zapewnia bezpośredni dostęp do danych w czasie rzeczywistym i może być wykorzystywane do takich zadań jak:

  • Próbkowanie oleju w oparciu o stan, co zmniejsza koszty tego procesu.
  • Zoptymalizowana eksploatacja autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC®, co wydłuża żywotność oleju i maszyn.
  • Monitorowanie danych z czujników oraz komunikaty ostrzegawcze umożliwiające obsługę urządzeń w oparciu o ich stan.

Funkcja
Urządzenie CJC® CMU jest montowane w układzie olejowym za pomocą dwóch węży do wlotu autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC®.  

Jednostka posiada oddzielny układ obiegu oleju działający w oparciu o specjalną pompę i zapewnia zoptymalizowane usuwanie powietrza z układu w celu uniknięcia błędnych pomiarów.

Skrzynka komunikacyjna urządzenia CJC® CMU obejmuje zasilanie wszystkich czujników, zabezpieczenie silnika, moduł pozyskiwania danych służący do pobierania wszystkich wartości z czujników oraz interfejs zapewniający dostęp do danych w zależności od wybranego protokołu.

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać
Sprawy klientów w języku angielskim:

Arkusze produktu

Condition Monitoring Unit, CMU_PSMO4009