huty stali


Huty stali to kompleksowe zakłady produkcyjne działające w trudnych warunkach i niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej wydajności i jakości produktu. Do poprawnego funkcjonowanie konieczne jest zapewnienie wydajności produkcji i dotrzymywanie wymogów jakości oraz terminów dostaw dla klientów. Duża liczba przekładni w hucie stali jest kluczowa dla jej funkcjonowania i dlatego muszą one działać doskonale. Obróbka maszynowa wyprasek wymaga wielu różnych typów urządzeń, które muszą działać dla zapewnienia ciągłości produkcji. 

Wyzwanie
Jeżeli olej w układach huty stali — np. smarowania przekładni głównej, smarowania łożyska głównego, hydraulice pieca — nie będzie utrzymywany w stanie czystym i wolnym od produktów utleniania, ryzykujesz wystąpienie kosztownych przestojów, utratę wydajności łańcucha dostaw i niższą wydajność. Jeżeli olej w przekładniach procesowych nie będzie czysty, ryzykujesz wystąpienie problemów w jakości i wyższego wskaźnika odpadów. Jeżeli olej jest zanieczyszczony cząstkami stałymi, będzie występowało nadmierne zużycie przekładni oraz dramatycznie wzrośnie ryzyko nieplanowanych przestojów ze względu na wysoką zawartości cząstek stałych w procesach formowania. W przypadku procesów obróbki mechanicznej na maszynach hydraulicznych zanieczyszczony olej będzie powodował nieplanowane przestoje i krótszą żywotność maszyn. 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Utrzymanie twoich maszyn i narzędzi w stanie gotowym do pracy
  • Utrzymanie oleju przekładniowego w stanie wolnym od cząstek stałych i pozostałości utleniania
  • Zachowanie wysokiej stabilności i wydajności procesu
  • Zapewnienie jakość produktu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych
  • Wydłużenie żywotności oleju przekładni i maszyn o współczynnik 3-4

Dzięki zainstalowaniu rozwiązań filtracji oleju CJC® w swojej hucie stali otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane na przestrzeni wielu lat w tysiącach instalacji produkcji i formowania stali. Wybierając filtr oleju CJC®, ograniczasz koszty konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii oraz optymalizujesz wydajność.  Żywotność oleju przekładniowego może zostać wydłużona o współczynnik 3-4 i możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
W przemyśle hutniczym stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC®pasują do wszystkich instalacji hut stali oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Przypadki klientów

No failure on Gearbox with CJC Oil Filtration on Drawbox, production of wire and cables, Gear Oil

Brochures & Guides

Clean Oil Guide