Ochrona planety poprzez zmniejszenie ilości zużywanego oleju i emisji CO₂.

Nasza droga do neutralności węglowej

W C.C.JENSEN jesteśmy liderami zrównoważonego rozwoju, a w 2008 roku wkroczyliśmy na ścieżkę budowy przedsiębiorstwa neutralnego pod względem emisji CO₂. Inicjatywa ta realizowana jest pod okiem kierownictwa wyższego szczebla we wszystkich aspektach funkcjonowania firmy – zarówno w obszarach pracy administracyjnej, jak i produkcyjnej.

Strategia zrównoważonego rozwoju C.C.JENSEN składa się z trzech filarów: (1) nas samych, (2) naszych produktów i (3) naszych klientów. Każdy z tych obszarów ma wpływ na stan ochrony planety, a my uwzględniamy potrzebę osiągnięcia celu emisji CO₂ we wszystkich trzech obszarach. Przyjrzyjmy się bliżej wymienionym obszarom.

My sami

Naszym celem w C.C.JENSEN jest osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej. Od 2008 roku pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego w ramach własnej działalności, koncentrując się na obniżaniu zużycia energii elektrycznej związanej z zasilaniem, ogrzewaniem oraz chłodzeniem, inwestowaniu w odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne, zmianie zachowań pracowników w biurach i domach, zastępowaniu nieodnawialnych źródeł ciepła odnawialnymi, a także na znaczącym ograniczaniu liczby podróży służbowych.

W latach 2008–2019 udało nam się zredukować nasz ślad węglowy w tym zakresie o 80%, co nie byłoby możliwe bez połączonego wysiłku wszystkich pracowników pod nadzorem wewnętrznego komitetu sterującego. Od 2021 r. ograniczanie emisji CO₂ jest częścią naszej zwykłej codziennej działalności. Ponadto chcemy dołączyć do inicjatywy standaryzacyjnej Scientific Based Targets Initiative, aby ułatwić klientom ocenę naszych działań.

Nasze produkty

Filtry Oleju CJC® wykorzystują wiele technologii zapewniających korzyści ekologiczne i oszczędność energii. Wkłady Filtracyjne CJC® nie zawierają metali, tworzyw sztucznych ani środków chemicznych – są wykonane z materiału o niskim śladzie węglowym, czyli z celulozy drzewnej. We wszystkich Filtrach Oleju CJC®  wprowadziliśmy energooszczędne silniki, które zapewniają zmniejszenie zużycia energii o 35% w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami. I wreszcie: zastosowana w filtrach przetwornica częstotliwości CJC® Flow Drive umożliwia oczyszczanie oleju bez wstępnego podgrzewania, co z kolei pozwala zaoszczędzić dużo energii w wielu różnych zastosowaniach.

Nasi klienci

Dzięki zastosowaniu Filtrów Oleju CJC® możliwe jest istotne ograniczenie emisji CO₂ poprzez wydłużenie okresu eksploatacji oleju, co oznacza wydłużenie okresów między jego wymianami. Przekłada się to również na wydłużenie okresu eksploatacji podzespołów maszyn u naszych klientów, a także na mniejsze zużycie oleju i części zamiennych. Efektem tego jest ograniczenie całkowitych emisji CO₂, a wszystkie składowe tego sukcesu mogą być dokumentowane w ramach dużej liczby realizacji u klientów, przez co mogą być brane pod uwagę przez klientów w sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

  • W segmencie przemysłowym instalacja hartowniczych może przedłużyć żywotność oleju dwukrotnie, oszczędzając łącznie 11.500 ton CO₂ w okresie 10 lat.
  • W branży transportu morskiego wdrożenie na statku Filtra Oleju CJC® zamiast filtrów odśrodkowych pozwala zaoszczędzić do 1.680 ton CO₂ przez okres 10 lat.
  • W branży górniczej wdrożenie Filtra Oleju CJC® pozwala wyeliminować 75% wymian oleju, co stanowi równowartość 2.846 ton CO₂ w okresie 10 lat.
  • W branży energetycznej żywotność oleju turbin gazowych może zostać wydłużona trzykrotnie, co pozwala zaoszczędzić 216 ton CO₂ w okresie 10 lat.
  • W branży energetyki wiatrowej Filtr Oleju CJC® eliminuje co najmniej jedną wymianę oleju w turbinie w okresie 10 lat, co przekłada się na oszczędność 2 ton CO₂.

Po uwzględnieniu wszystkich eksploatowanych Filtrów Oleju CJC® na świecie łączne ograniczenie emisji CO₂ w zakładach naszych klientów przekracza 500.000 ton w okresie 10 lat.

Brochures & Guides

ESG Rapport, C.CJENSEN