system absorbujący olej 38/100

 

Wielokolumnowy System Absorbujący Olej Blue Baleen 38/100 jest systemem do doczyszczania wody zęzowej. Posiada osiem wkładów filtracyjnych umieszczonych wewnątrz dwóch równoległych kolumn filtra 38/100. Na życzenie - dostępny jest również z większą ilością kolumn, dostosowaną do konkretnej aplikacji.

Specjalnie zaprojektowane, opatentowane Wkłady Filtracyjne Absorbujące Olej Blue Baleen (OAI) są unikalnym rozwiązaniem pozwalającym na doczyszczanie wody  i absorbcję oleju do poziomu poniżej 5 ppm. Gwarantuje to spełnienie wymagań prawnych, obniżenie kosztów utrzymania oraz zachowanie wysokich standardów ochrony środowiska.  

Woda przed wpłynięciem do Systemu Absorbującego Olej CJC® przepływa ze zbiornika zaolejonej wody zęzowej (15 ppm).

Filtry te stosowane są do doczyszczania wody zęzowej, poprocesowej i ścieków. Dostępne w wersji z lub bez pompy odśrodkowej i tacy ociekowej. 

Instalowane są przeważnie na statkach w miejscu pomiędzy separatorem i miernikiem zaolejenia wody zęzowej.

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać
Sprawy klientów w języku angielskim:

Arkusze produktu

BBOilAbsorbMultiStay_PSST1302UK

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure