przełączniki zaczepu

 
Przełączniki zaczepu to elastyczna podstawa dla dostawy energii. Podobnie jak przełączniki mechaniczne zmieniają one współczynnik przełożenia w celu zrównoważenia wzrostów i spadków napięcia, a ponieważ rocznie wykonują tysiące operacji przełączania, olej w przełączniku zaczepu jest wystawiony na wysokie stężenia cząstek węgla. Może to skutkować przeskokiem, nieoczekiwaną awarią lub przestojem. Ponieważ dostawa energii nie będzie możliwa bez przełącznika zaczepu, olej w tym urządzeniu musi być utrzymywany w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania. 

Wyzwanie
Jeżeli olej w przełączniku zaczepu nie będzie utrzymywany w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania, szlam ograniczy wydajność przełącznika zaczepu, a kondensacja powstająca na skutek ciągłych wahań temperatur będzie stopniowo zwiększała zawartość wody w oleju, która może prowadzić do powstania sadzy w oleju. Przełącznik zaczepu może ulec awarii, powodując konieczność kosztownych napraw, energia nie będzie dostarczana do sieci i wzrośnie ryzyko kar. W najgorszym przypadku istnieje ryzyko przeskoku, który może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa. 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyko kosztownych napraw przełącznika zaczepu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar 
  • Ograniczenie kosztów utrzymania i ryzyka dla bezpieczeństwa

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtracji oleju CJC® w przełączniku zaczepu, otrzymujesz filtr oleju o doskonałych właściwościach usuwania wody, zanieczyszczeń i produktów utleniania. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wysoką wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju w stanie suchym, czystym i wolnym od produktów utleniania, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach przełącznika zaczepu. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność przełącznika zaczepu i jego oleju. Ograniczasz również zapotrzebowanie w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. 

Twoje rozwiązania
Dla przełączników zaczepu są przeznaczone następujące rozwiązania systemu CJC®:

  • Filtr przełącznika zaczepu 1, HPS 15/25
  • Filtr przełącznika zaczepu 2, HPS 27/27

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich rozmiarów przełączników zaczepu — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Dowiedz się, jakie korzyści odnoszą inni klienci dzięki CJC® - kliknij, aby pobrać
Sprawy klientów w języku angielskim:

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide