Turbina gazowa — łączony układ smarujący i sterujący

 
W elektrowniach z turbiną gazową układ smarowania łożysk na wale turbiny (łożyska główne wałeczkowe/wzdłużne/oporowe) zapewnia optymalną pracę turbiny. Układ smarowania zazwyczaj składa się z dużego zbiornika magazynowego, chłodnic, które odbierają ciepło z oleju i pomp cyrkulujących olej. Objętość oleju w układzie smarowania jest wysoka (ISO VG32) i często ten sam zasobnik oleju jest stosowany dla układu regulacji/sterowania, który składa się z serwomechanizmu prowadzącej łopatki wlotowej (IGV), zaworów sterowania gazem i zaworów sterowania paliwem. Utrzymanie oleju w kombinowanym układzie smarowania i sterowania w stanie czystym, suchym i bez produktów utleniania ma kluczowe znaczenie dla wysokiej wydajności.

Wyzwanie
Jeżeli olej w kombinowanym układzie smarowania i sterowania turbiny gazowej nie będzie utrzymywany w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw lub wymian i przestój elektrowni. Typowymi problemami są unieruchomienie zaworu, niskie ciśnienie unoszące na wale turbiny, wysokie temperatury materiału z powodu pokostu w szczelinach łożysk, przyspieszone zużycie, niska wydajność wymienników ciepła i krótsza żywotność oleju. Jeżeli turbina gazowa nie działa dobrze, energia nie jest dostarczana do sieci i wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka napraw turbiny gazowej
  • Ograniczenie ryzyka przerw w dostawie energii i kar 
  • Zmniejszone koszty konserwacji

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtra oleju CJC® w kombinowanym układzie smarowania i sterowania twojej turbiny gazowej, otrzymujesz układ filtracji oleju o doskonałych właściwościach usuwania cząstek stałych, produktów utleniania i wilgoci oraz największej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wysoką wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach turbiny gazowej. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC® zapewniasz długą żywotność turbiny, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. I możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla układów smarowania i sterowania turbiny gazowej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

  • Varnish Removal Unit, VRU
  • Kontroler czystości oleju, OCM15

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich kombinowanych układów smarowania i sterowania turbiny gazowej — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Przypadki klientów

Gas & Steam Turbine GE 109FA, Lube & Hydraulic Oil, Combined Cycle Single Shaft_CCPO6050
Power Plant USA_Lube & Control Oil, Combined Cycle-Natural Gas Turbine, GE7FA_ASPO6048
ALSTOM-Gas-Turbine-GT8C2_Turbine-Oil, Combined-Heat-and-Power-Plant_ASIN5146

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide