wywrotki i koparki


Urządzenia do prac ziemnych są niezbędna w kopalniach Wywrotki i koparki pracują w ekstremalnych warunkach i mają wiele układów smarujących i hydraulicznych, które muszą pracować w celu utrzymania ciągłości produkcji. Sprzęt mobilny ma wiele różnych układów olejowych — olej smarujący silnik, przekładnie, hydraulikę, dyferencjały itp. W zależności od specyficznej aplikacji problem może stanowić zanieczyszczenie cząstkami stałymi, sadzą, produktami utleniania oleju, pokostem.

Na przykład częstą praktyką jest wymiana oleju smarującego silnika co 250 – 350 godzin lub olejów hydraulicznych co 5000 godzin lub nawet częściej i nawet to nie chroni całkowicie przed problemami z pompami hydraulicznymi. Konieczność wymiany oleju smarującego silnik co 250 godzin ma poważny wpływ na codzienną pracę; a dzięki zastosowaniu filtra oleju offline CJC® można wydłużyć okresy miedzy wymianami do 1500 godzin, ponieważ olej będzie utrzymywany w stanie czystym, suchym i pozbawionym produktów utleniania. Olej w pokładowych układach hydraulicznych, przekładniowych, dyferencyjnych i silnikach może wytrzymać do 5 razy dłużej, a zużycie komponentów będzie na minimalnym poziomie.  

Wyzwanie
Branża ta wymaga zwiększonej wydajności i mocy od wywrotek i koparek, które są wystawione na ekstremalne warunki pogodowe, zapylone środowisko i wysokie wibracje. W celu zwiększenia wydajności producenci stosują coraz bardziej zaawansowane i wrażliwe komponenty, na przykład silniki z wysokociśnieniowym układem Common Rail z bardzo wrażliwymi wtryskiwaczami, wymusza to konieczność jeszcze czystszych układów smarujących. Zanieczyszczenie oleju cząstkami stałymi jest często bardzo wysokie, co skutkuje koniecznością częstych wymian wkładów filtracyjnych w przypadku niskiej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń. Cząstki tarcia, pył i kondensacja w oleju przyspieszają jego degradację, co prowadzi do problemów z niezawodnością i strat produkcji.

Typowym środkiem zaradczym jest częsta wymiana oleju — w przypadku oleju silnikowego często występującym okresem wymiany oleju jest 250 godzin dla wywrotek o dużej nośności. Można wydłużyć ten okres do 1500 godzin i olej nadal będzie spełniał wymogi, a trendy zużycia będą normalne. W rzeczywistości zużycie jest mniejsze niż w przypadku standardowej filtracji OEM typu inline. Podobne schematy można zaobserwować w układach hydraulicznych, dyferencjałach, silnikach kół i wszystkich układach smarowania.

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • 18 000 godzin na wtryskiwaczach
  • 1500 godzin na oleju smarującym silnik
  • 10 000 godzin na oleju hydraulicznym
  • 15 000 godzin dla dyferencjałów
  • Ograniczenie zużycia części zamiennych nawet o 60%
  • Dwukrotne wydłużenie żywotności przed remontem
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, napraw i czynności konserwacyjnych

Okres żywotności oleju smarującego i hydraulicznego może być wydłużony o współczynnik 4-5 bez narażania sprzętu. Po zainstalowaniu filtra oleju offline CJC® w twojej wywrotce lub koparce, możliwe będzie osiągnięcie 10 000 godzin na oleju hydraulicznym, 1500 godzin na oleju silnikowym, 18 000 godzin dla wtrysków, 15 000 godzin dla oleju w dyferencjale. Próbki oleju pokażą, że olej spełnia zalecenia producenta i również ogranicza zużycie komponentów, dzięki czemu wydłuża żywotność maszyny czasami nawet 10 krotnie. Wyobraź sobie, że mógłbyś pracować 1500 godzin na oleju silnikowym i 18 000 godzin na wtryskiwaczach. Jaki miało by to wpływ na twoją pracę. Filtry oleju CJC® mają udokumentowane wyniki w utrzymywaniu oleju w stanie czystym, suchym i pozbawionym produktów utleniania, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku tysiącach instalacji przemysłowych — z których wiele pracuje w ciężkich warunkach otoczenia.  

Twoje rozwiązania
Dla wywrotek i koparek można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do układów wszystkich wywrotek i koparek niezależnie od objętości oleju. Dzięki bliskiej współpracy z naszą organizacją techniczną pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie. 

Przypadki klientów

Haul Truck, Caterpillar 794AC, Hydraulic Oil_CCMI4023
Haul Truck, Komatsu 830E, Hydraulic Oil, Brazil_CCMI4024

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide