transformatory 

 
Transformatory są elementem pośredniczącym pomiędzy elektrownią a siecią. Żywotność transformatora zależy od papieru izolującego, który z czasem ulega procesowi depolimeryzacji. Typowy okres żywotności papieru izolacyjnego może wynosić do 50 lat, ale woda, tlen, kwasy lub inne katalizatory przyspieszają degradację tego papieru. Dlatego w celu zapewnienia długiej żywotności transformatora olej musi być utrzymywany w stanie suchym, czystym i wolnym od kwasów.

Wyzwanie
Papier izolacyjny zawiera kilkaset razy więcej wody niż olej transformatora, dlatego wilgotność w oleju np. na poziomie 30 ppm może oznaczać 3% wody w papierze, co może mieć poważne skutki. Woda redukuje również wytrzymałość dielektryczną oleju, co może stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa. Jeżeli olej transformatora nie będzie utrzymywany w stanie suchym, czystym i wolnym od kwasów, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw transformatora lub wymian papieru izolującego. Jeżeli transformator nie działa, energia nie jest dostarczana do sieci i wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji — wydłużenie żywotności transformatora o 10-20 lat
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka kosztownych napraw transformatora
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar
  • Ograniczenie kosztów utrzymania i ryzyka dla bezpieczeństwa

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtracji oleju CJC® w twoim transformatorze, otrzymujesz filtr oleju o doskonałych właściwościach usuwania wody i kwasów. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność transformatora. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju w stanie suchym, czystym i wolnym od produktów utleniania oraz kwasów, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach energetycznych. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność papieru izolacyjnego transformatora, ograniczasz koszty obsługi i unikasz nieplanowanych przestojów.  

Twoje rozwiązania
Optymalnym rozwiązaniem jest ciągłe osuszanie oleju transformatora podczas jego pracy i w ten sposób spowalnianie procesu degradacji papieru. Postępując w ten sposób można wydłużyć żywotność transformatora o 10-20 lat. Dla oleju transformatora można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich rozmiarów transformatorów — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide