prasy hydrauliczne


Prasy hydrauliczne to wysoce zaawansowane maszyny produkcyjne, a niezawodność urządzeń ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu produktów. Szeroki zakres komponentów hydraulicznych, takich jak pompy i zawory proporcjonalne, jest stosowany w celu zachowania optymalnej pracy prasy. Małe tolerancje w komponentach układu hydraulicznego powodują konieczność utrzymania oleju w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania.

 

Wyzwanie
Opieranie się w prasach hydraulicznych wyłącznie na filtrach typu „in-line” jest strategią o wysokim ryzyku. Postępując w ten sposób, narażamy prasę na zbyt duże stężenie cząstek stałych różnych wielkości, które może prowadzić do kosztownych przestojów, utraty wydajności i obniżenia jakości produktów. Jeżeli olej w układzie hydraulicznym nie będzie utrzymywany w stanie czystym, ryzykujesz nadmierne zużycie komponentów układu hydraulicznego oraz nieplanowane przestoje produkcji. Gdy olej jest zanieczyszczony, wydajność pompy hydraulicznej może spaść o 20 procent. Jeżeli nie będziesz utrzymywał oleju w stanie wolnym od produktów utleniania, ryzykujesz dużo krótszą żywotność oleju i blokowanie zaworów podczas uruchamiania. A wszystko to prowadzi do dłuższych czasów przestojów i wyższych kosztów obsługi. 

 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Utrzymanie twojej prasy w stanie gotowym do pracy
  • Zachowanie wysokiej stabilności i wydajności procesu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych
  • Zapewnienie długiej żywotności kosztownych komponentów hydraulicznych
  • Wydłużenie okresu żywotności oleju hydraulicznego o współczynnik 3-4

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtracji oleju CJC® w twojej prasie otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra oleju. Od strony technicznej filtry oleju CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane na przestrzeni wielu lat w wielu instalacjach prasy hydraulicznej. Wybierając filtr oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność układów hydraulicznych, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii.  Żywotność oleju hydraulicznego może zostać wydłużona o współczynnik 3-4 i możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

 

Twoje rozwiązania
W systemach pras hydraulicznych stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

 

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich pras hydraulicznych i są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide