oczyszczacz żeglugowego oleju smarowego 427
do 2- i 4-suwowych silników wysokoprężnych

 

ZASTOSOWANIE
Seria oczyszczaczy CJC® 427 do żeglugowego oleju smarowego jest przeznaczona do czyszczenia oleju smarowego offline w wysokoprężnych 4-suwowych silnikach średnioobrotowych oraz 2-suwowych silnikach niskoobrotowych.

ZALETY 
Oczyszczacz żeglugowego oleju smarowego CJC® to kompaktowe urządzenie przygotowane do łatwej instalacji zarówno w nowych, jak i modernizowanych konstrukcjach. Standardowo urządzenie jest dostarczane z oddzielnym modułem pompy sterowanym przez układ sterowania napędu przepływowego CJC®.

Systemowy filtr oleju smarowego zakłada się offline, podobnie jak np. wirówkę, z tym że w przypadku filtra wszystkie aspekty instalacji, eksploatacji i konserwacji są prostsze. Moduł pompy przewiduje instalację filtra w pomieszczeniu oczyszczacza, natomiast sam moduł pompy można usytuować zdalnie w pobliżu zbiornika oleju smarowego.

Napęd przepływowy*) CJC® umożliwia automatyczną regulację wydajności czyszczenia, zapewniając skuteczne i ekonomiczne czyszczenie oraz konserwację głównego układu smarowania.  

Napęd przepływowy CJC® razem z wkładami filtracyjnymi CJC® LOX, LO4D i LO4R umożliwia ciągłe i nieskomplikowane działanie zarówno podczas pracy silnika, po jego zatrzymaniu, jak i w przerwach.

Szczegółowe próby terenowe potwierdziły ponad 98% gotowość eksploatacyjną układu filtracyjnego oraz spełnienie wszelkich wymogów producentów i armatorów w zakresie czystości oleju smarowego.

ZWROT Z INWESTYCJI

 • Mniejsze zużycie oleju SLOC [g/kWh] 
 • Oszczędności w kosztach energii sięgają 95%-98% w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami do czyszczenia oleju smarowego offline
 • mniejszej ilości szlamu w oleju o 99%

ZALETY

 • Czyszczenie w trybie ciągłym 24/7/365 
 • Gotowość eksploatacyjna >98% 
 • Łatwa obsługa 
 • Prosta konserwacja 
 • Brak niekontrolowanej przemiany oleju w szlam 

PROSTOTA

 • Montaż na tacy ociekowej razem ze wszystkimi elementami sterowania 
 • Oddzielny moduł pompy
 • Bez układu odprowadzania szlamu
 • Bez podgrzewacza i sterowników podgrzewacza 
 • Bez wody uzdatnionej i sprężonego powietrza 

KWALIFIKACJE

 • Spełnia odnośne przepisy oraz regulacje normalizacyjne 
 • Pozytywna weryfikacja i zatwierdzenie przez najważniejsze komitety normalizacyjne 
 • Akceptacja największych producentów silników

*) Złożony wniosek patentowy

 

Tego filtra oleju CJC® można używać WYŁĄCZNIE
z następującymi wkładami filtracyjnymi CJC®:

Arkusze produktu

Lube Oil Purifier 427_for 2- & 4-stroke diesel engines_PSST1116-UK
LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK
LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK
LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK