zestaw czujników

Firma C.C.JENSEN oferuje dwa rodzaje czujników:

Urządzenie monitorujące CJC® CMU
to zaawansowany układ czujników oleju obejmujący czujniki zatwierdzone przez C.C.JENSEN i zamontowane w połączeniu z autonomicznym filtrem bocznikowym oleju CJC®. Urządzenie CJC® CMU jest częścią programu zespołów czujników CJC®, do którego należy również monitor czystości oleju CJC® OCM15. Urządzenie CJC® CMU jest dostępne jako element modernizacji istniejącego autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC® lub jako integralna część nowego autonomicznego filtra bocznikowego oleju CJC®. Dane z czujnika urządzenia CJC® CMU mogą być pozyskiwane lokalnie w oparciu o różne protokoły lub wysyłane do chmury CJC® (w ramach rozwiązania CJC® T²render) lub i jedno, i drugie.

Monitor czystości oleju CJC® OCM15
mierzy stan zużycia w układach olejowych. Stosowany z olejami hydraulicznymi, smarowymi i przekładniowymi. Analiza nawet najmniejszych mikronowych cząstek stałych przy zastosowaniu monitora CJC® OCM15 pozwala na otrzymanie możliwie najwcześniej ostrzeżenia o zużyciu. Pomiar przy użyciu urządzenia CJC® OCM prowadzony jest zgodnie z normą ISO: 4406. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem olejów o dużej lepkości.