PTU3 wielokolumnowy

 

Typoszereg Filtrów Bocznikowych Wielokolumnowych PTU3 obejmuje filtry z 2, 3 lub większą liczbą Filtrów Separatorów PTU3 27/- zainstalowanych na wspólnym zbiorniku ociekowym.

Stosowane są one w systemach o dużej objętości, gdzie przedostawanie się wody stanowi powracający problem np.: w układach smarowania turbin w elektrowniach, układach smarowania maszyn do produkcji papieru, hutach i kopalniach.
Filtry Separatory usuwają cząsteczki stałe, wodę oraz produkty degradacji oleju (produkty utleniania, żywice/mułki i pokosty). 

Dostępne są z automatycznym odwadniaczem. Filtry Separatory z automatycznym odwadniaczem standardowo posiadają skrzynkę sterowania elektrycznego do kontrolowania parametrów. Spadek ciśnienia może być kontrolowany na manometrze umieszczonym w górnej części obudowy Filtra. Filtry Separatory wyposażone są również z przełącznikiem ciśnienia.

Filtry wielokolumnowe dostępne są w rozmiarach PTU3 2 x 27/- PTU3 3 x 27/- oraz większych, zależnie od ilości oleju. Dostępne są w różnych konfiguracjach: z podgrzewaczem, tacą lub zbiornikiem ociekowym oraz skrzynką sterowania elektrycznego.

Typoszeregi PTU3 układów wielokolumnowych są idealnym rozwiązaniem dla:

  • Olejów hydraulicznych
  • Olejów smarnych turbin parowych 
  • Olejów smarnych i przekładniowych w papierniach oraz hutach
  • Olejów diesla
  • Olejów napędowych w przemyśle morskim (MGO)
  • Olej napędowy

Arkusze produktu

PTU3_Multistay_PSST1014UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure