prace hartownicze


Olej w instalacjach hartowniczych — kąpielach otwartych i zamkniętych — jest narażony na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. Osady węgla, pył, cząstki metali i rdza w nieunikniony sposób przenikają do oleju hartowniczego podczas utwardzania części. Wnikanie wody występuje poprzez kondensację i wycieki płynu chłodzącego.

Wyzwanie
Produkty degradacji oleju i wynikające z niej produkty utleniania są typowym źródłem zanieczyszczeń wynikającym z wysokich temperatur. Głęboka filtracja oleju CJC® jest bardzo efektywnym sposobem usuwania zanieczyszczenia cząstkami stałymi, wodą i produktami degradacji oleju — wszystko w jednym procesie. Zmiana krzywej chłodzenia na skutek zanieczyszczenia oleju osadami węgla będzie skutkowała niższą jakością przetwarzanych części.

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Utrzymanie twojego stanowiska hartowniczego w stanie gotowym do pracy
  • Zapewnienie wyższej czystości przetwarzanych części
  • Utrzymanie oleju hartowniczego w stanie wolnym od cząstek stałych i pozostałości utleniania
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych

Dzięki zainstalowaniu rozwiązań filtracji oleju CJC® na swojej linii hartowniczej otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra oleju. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane na przestrzeni wielu lat w tysiącach instalacji przemysłowych. Wybierając filtr oleju CJC®, ograniczasz koszty konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii oraz optymalizujesz jakość produktu. Okres żywotności oleju hartowniczego może być wydłużony o współczynnik 3-4 i krzywa chłodzenia będzie stabilna.

Twoje rozwiązania
W przemyśle hartowniczym stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC®pasują do wszystkich instalacji hartowniczych oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Przypadki klientów

Annual savings on waste oil: USD 192,240 with CJC Oil Filtration on Heat Treat Furnace, Quench Oil, Automotive Manufacturer

Brochures & Guides

Clean Oil Guide