Pobór próbki oleju

 
Przewodnik:
„Siedem narzędzi do szacowania czystości oleju i weryfikacji skuteczności filtrowania”
Pobierz przewodnik – kliknij kolumnę artykułu po prawej stronie →

Pobieranie próbek oleju odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji wydajności i niezawodności maszyny przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Analizując próbki oleju, można uzyskać cenne informacje na temat stanu maszyn oraz wykryć ewentualne usterki, zanim spowodują one poważne problemy. 

Regularne pobieranie próbek oleju pozwala wykryć problemy, zanim staną się one kosztowne

Wstępne próbki oleju służą jako punkt wyjścia do ustalenia poziomów odniesienia dla czystości oraz do identyfikacji maszyn o krytycznych poziomach zanieczyszczenia. 

Regularne pobieranie próbek oleju pozwala monitorować skuteczność praktyk utrzymania ruchu i zapewnić konsekwentne osiąganie celów w zakresie czystości. Ponadto analiza oleju może ujawnić nietypowe wzorce zużycia, które mogą wymagać natychmiastowej interwencji, tak aby zapobiec awariom sprzętu i kosztownym przestojom. 

Aby pobrać najbardziej reprezentatywną próbkę oleju, zaleca się skorzystanie z obszaru pomiędzy pompą a obudową filtra bocznikowego. W tym miejscu występuje zwykle najwyższe stężenie zanieczyszczeń, co zapewnia dokładniejszą ocenę czystości oleju. 

Tam, gdzie nie zainstalowana filtra bocznikowego, alternatywą może być próżniowa pompa próbkująca. W przypadku korzystania z pompy próżniowej próbkę należy pobrać z punktu około 10 cm powyżej najniższego punktu zbiornika, tak aby zawartość była dobrze wymieszana. 

Jak uzyskać miarodajną próbkę oleju z wykorzystaniem zestawu do pobierania próbek oleju C.C.JENSEN

W celu uzyskania miarodajnych i spójnych próbek oleju zalecamy skorzystanie z zestawu do pobierania próbek oleju C.C.JENSEN. W skład zestawu wchodzi szklana butelka o pojemności 200 ml, zaprojektowana specjalnie do pobierania próbek oleju i dostarczana w gotowym do wysyłki opakowaniu. 

Gotowe do wysyłki opakowanie stanowi gwarancję, że próbka pozostanie wolna od zanieczyszczeń podczas transportu do laboratorium, co pozwoli zachować wiarygodność wyników. Dzięki naszym zestawom pobieranie próbek oleju jest bardzo łatwe.

Precyzyjna analiza oleju ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących efektywnego utrzymania ruchu. Firma C.C.JENSEN współpracuje z niezależnymi laboratoriami, które wykorzystują zaawansowane techniki analityczne na potrzeby precyzyjnej interpretacji wyników analiz. 

Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie umożliwiają nam dostarczanie użytecznych informacji, które pomogą zoptymalizować strategie utrzymania ruchu i wydłużyć żywotność maszyn.