urządzenie wstępnego oczyszczania blue baleen

 

Urządzenie wstępnego oczyszczania Blue Baleen CJC® (PC) to filtr workowy, w którym stosuje się wkłady wstępnego oczyszczania Blue Baleen CJC® (PCI). Zostały one zaprojektowane do wstępnego oczyszczania wody zęzowej, wody procesowej i ścieków.

Prawidłowa instalacja Urządzenia Wstępnego Oczyszczania CJC® (PC) polega na zamontowaniu go przed Systemem Absorbującym Olej Blue Baleen CJC® (OA) w celu:

  • Usunięcia zanieczyszczeń stałych, rdzy, sadzy, piasku i kurzu z wody.
  • Usunięcia dużych kropli oleju z wody, co pozwala wydłużyć okres działania wkładów Blue Baleen (OA)

Usuwanie cząsteczek stałych
W zależności od tego jak system wody zęzowej jest zaprojektowany i jak jest zarządzany na statku, czysta woda zęzowa może zawierać zanieczyszczenia stałe, takie jak: rdza, sadza i kurz, które mogą powodować mętnienie wody i zaburzać pracę sensora oleju. Może to wpływać na zaburzenia odczytu aktualnych zawartości oleju.

W takich wypadkach Urządzenie wstępnego oczyszczania jest dobrym dodatkiem do Systemu Absorbującego Olej Blue Baleen, który obniży odczyty Kontrolera Czystości Oleju.

Standardowe Urządzenie wstępnego oczyszczania CJC® jest wyposażone w dwa polipropylenowe filtry workowe (5 µm i 2 µm).

Arkusze produktu

BBPreConditionerPC_PSST1301UK

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure