Globalna polityka RODO

1.Informacje ogólne
Nasza polityka RODO

W ramach prowadzonej działalności gromadzimy i używamy danych osobowych (ogólne dane osobowe) w związku z Państwa relacją z nami jako osoby powiązanej z jednym z naszych istniejących lub potencjalnych klientów/dostawców.

Nasz firma staje się zatem „administratorem” danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym. Kontakt z firmą powinien się zawsze odbywać na dane teleadresowe określone w części 8.

2.Gromadzenie danych osobowych

2.1.Jakie dane osobowe gromadzimy i do jakich celów?

Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej automatycznie gromadzimy Państwa dane osobowe, np. typ używanej przeglądarki, słowa kluczowe wpisane w witrynie, adres IP oraz informacje o komputerze. Robimy to w celu zoptymalizowania interakcji, udoskonalenia witryny internetowej i prowadzenia ukierunkowanych działań marketingowych.

Subskrypcja naszego biuletynu informacyjnego jest jednoznaczna ze zgodą na gromadzenie przez nas Państwa danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz informacji o tym, co zostało zakupione i zwrócone.

Po uzyskaniu Państwa danych teleadresowych (w formie elektronicznej lub papierowej) przez jednego z pracowników CCJ przechowujemy je, aby mieć możliwość kontaktowania się z Państwem.

Informacji zgromadzonych od subskrybentów naszego biuletynu informacyjnego używamy w celach administracyjnych oraz do przesyłania ofert specjalnych, prowadzenia marketingu bezpośredniego, informowania o produktach i nowościach oraz przesyłania innych informacji i aktualności w zakresie, na jaki uzyskaliśmy Państwa zgodę.

3.Na jakiej podstawie gromadzimy dane?

Gromadzenie danych, o którym mowa w części 2.1, jest niezbędne do zabezpieczenia naszych interesów oraz doskonalenia działania witryny internetowej, do budowania witryny internetowej oraz wysyłania odpowiednich ofert.

Używamy Państwa adresu IP wyłącznie w celu określenia Państwa lokalizacji geograficznej i tylko pod warunkiem uzyskania na to Państwa zgody.

Gromadzenie danych, o którym mowa w części 2.1, jest niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy. Dane wymienione w części 2.1 są gromadzone wyłącznie pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody.

4.Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane

W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług realizowanych przez firmy zewnętrzne, m.in. w zakresie technicznej obsługi witryny internetowej. Nasz dostawca pomaga nam na przykład w działaniach z zakresu marketingu ukierunkowanego, które obejmują re-targeting, udoskonalanie witryny internetowej oraz gromadzenie opinii na temat naszych produktów i usług. Tego rodzaju firmy należą do kategorii podmiotów przetwarzających dane, które działają na nasze zlecenie. Podmioty te przetwarzają dane, za które my jesteśmy odpowiedzialni. Podmiotom przetwarzającym dane nie wolno używać tych danych do celów innych niż realizacja zawartej z nami umowy i podlegają one w tym zakresie porozumieniu o zachowaniu poufności.

5.Prawa osób, których dane dotyczą

Aby zapewnić otwartość w zakresie przetwarzania danych, jako administrator danych, jesteśmy zobligowani do tego, aby Cię poinformować o Twoich prawach.

5.1.Prawo dostępu

Możesz w każdej chwili przesłać do nas pisemne zapytanie na przykład o to, które dane są w naszym posiadaniu, w jakim celu je zgromadziliśmy, jaki cel ma prowadzenie tego rejestru, jakie są kategorie danych osobowych i odbiorców tych danych oraz jakie jest źródło danych.

Masz prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Jeżeli chcesz uzyskać kopię danych osobowych, prześlij do nas pisemne zapytanie i dołącz dokumentację, która potwierdzi Twoją tożsamość.

5.2.Prawo do korekty

Masz prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Jeżeli zauważysz błąd w swoich danych, które przechowujemy, prosimy o pisemne przekazanie nam tej informacji, aby umożliwić ich skorygowanie.

5.3.Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach możesz żądać usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, np. w przypadku zrezygnowania z subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest konieczne, np. w celu spełnienia obowiązków rachunkowych, nie mamy obowiązku usuwania Twoich danych.

5.4.Prawo ograniczenia przetwarzania do przechowywania

W niektórych przypadkach możesz żądać ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, np. jeśli kwestionujesz poprawność tych danych.

5.5.Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, typowo używanym i zrozumiałym dla komputera formacie oraz do przekazania tych danych innemu podmiotowi przetwarzającemu, jeżeli Twoje dane osobowe zostały przez nas zgromadzone w związku z:

zakupem naszego produktu, patrz Część 2.1 lub jesteś zarejestrowany jako klient/dostawca

udzieleniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie Twojego adresu IP do określenia Twojej lokalizacji geograficznej, patrz Część 2.1 lub

Twojej zgody na subskrypcję naszego biuletynu informacyjnego, patrz Część 2.1.

5.6.Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz się sprzeciwić, uzasadniając to swoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu swoich danych osobowych, które zostały przez nas zgromadzone w celu udoskonalenia funkcji i budowy witryny internetowej, patrz Część 2.1.

Ponadto możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które przetwarzamy w celach marketingowych, patrz Część 2.1.

Po otrzymaniu sprzeciwu nie będziemy mieli prawa przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że takie przetwarzanie będzie uzasadnione inną podstawą.

5.7.Prawo osoby, której dane dotyczą, do wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę do wykorzystanie przez nas Twojego adresu IP do określenia Twojej lokalizacji geograficznej, patrz Cześć 2.1 oraz swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego, patrz Część 2.1. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach nawet po wycofaniu zgody przez Ciebie będziemy mogli wciąż przetwarzać Twoje dane, patrz Część 5.3. W takich przypadkach zostaniesz przez nas powiadomiony o dalszym przetwarzaniu danych.

Osoby zainteresowane wycofaniem zgody prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

5.8.Prawo do reklamacji

Możesz zawsze złożyć reklamację do Datatilsynet (urząd ochrony danych), Borgergade 28, 5, DK 1300 Copenhagen K w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

6.Usunięcie danych osobowych

Dane, które zgromadzimy w związku z Twoją zgodą na otrzymywanie wiadomości marketingowych przez e-mail i pocztę, zostaną usunięte po wycofaniu przez Ciebie zgody, chyba że będziemy wciąż uprawnieni do ich przetwarzania, patrz punkt 2.

Dane, które zgromadziliśmy w związku z subskrypcją naszego biuletynu informacyjnego, zostaną przez nas usunięte na Twoje żądanie. Wszystkie wiadomości z biuletynem informacyjnym umożliwiają odpowiedź, a tym samym wycofanie zgody na subskrypcję. Po wycofaniu tej zgody Twoje dane zostaną automatycznie usunięte.

7.Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby uniemożliwić przypadkowe lub nielegalne zniszczenie, utratę, zmianę lub ograniczenie danych osobowych, ich przedostanie się do rąk niepowołanych osób lub wykorzystanie do nieuprawnionego celu.

Twoje dane są dostępne wyłącznie dla pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę korzystania z danych osobowych w celach zawodowych.

8.Dane teleadresowe

Firma C.C.JENSEN jest administratorem danych osobowych zgromadzonych na podstawie Części 2.1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki ochrony prywatności prosimy kierować do

CFO Jimmi Madsen na adres e-mail [email protected]

9.Zmiany w polityce ochrony prywatności

Aktualna wersja naszej polityki ochrony prywatności jest zawsze dostępna w naszej witrynie internetowej.

_______________________________________ 

Używamy plików cookies

Podobnie jak zdecydowana większość witryn i sklepów internetowych używamy plików cookies.

Informacje zawarte na tej stronie:

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze po każdym wejściu na naszą witrynę internetową. Pliki cookies zawierają informacje, które ułatwiają korzystanie z naszej witryny internetowej jej użytkownikowi lub właścicielowi.

Na przykład pliki cookies mogą zapamiętać zawartość Twojego koszyka w sklepie internetowym.

Więc pliki cookies NIE są niebezpieczne, ponieważ zawierają informacje, które są korzystne albo dla użytkownika witryny internetowej, albo dla jej właściciela. Pliki cookies nie roznoszą wirusów.

Czy pliki cookies można dezaktywować?

Krótko mówiąc: tak.

Ale może to mieć wpływ na przeglądanie stron internetowych w przyszłości.

Zdecydowana większość witryn internetowych w różnych celach używa plików cookies. Po dezaktywacji plików cookies z pewnością stwierdzisz, że korzystanie z Internetu stało się o wiele trudniejsze, ponieważ odwiedzane przez Ciebie witryny nie będą pamiętać Ciebie ani wprowadzonych przez Ciebie danych.

Niektóre funkcje nie będą działać po dezaktywacji lub usunięciu plików cookies. W wielu witrynach internetowych nie będzie można się zalogować, a zakupy w wielu sklepach internetowych po prostu nie będą możliwe.

Typy używanych przez nas plików cookies

Pliki cookies można podzielić na kilka kategorii.

  • Pliki cookies, które są zwykle usuwane po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookies)
  • Pliki cookies z późniejszym terminem ważności (trwałe pliki cookies)

Te pierwsze są przechowywane tymczasowo w pamięci roboczej (RAM), a te drugie są zapisywane na twardym dysku.

Należy także odróżnić pliki cookies własne i zewnętrzne.

  • Własne pliki cookies są tworzone przez odwiedzane przez Ciebie witryny internetowe.
  • Zewnętrzne pliki cookies są tworzone, jeżeli odwiedzana przez Ciebie strona ma zewnętrzne wtyczki — czyli plik cookie jest tworzony przez zewnętrzną firmę, np. Google Analytics.

Poniżej przedstawiamy listę plików cookies używanych w tej witrynie internetowej.

Używamy następujących sesyjnych plików cookies:

Jak usunąć pliki cookies

Jeżeli chcesz usunąć wszystkie pliki cookies, większość współczesnych przeglądarek umożliwia usunięcie plików cookies skrótem: CTRL + SHIFT + Delete.

Jeżeli ten skrót nie działa, można użyć następującego łącza w zależności od używanej przeglądarki: