układy sterowania turbiny parowej (EHC)

 
W elektrowniach z turbiną parową układ sterowania pilnuje, aby turbina ta pracowała w możliwie najlepszy sposób oraz aby było to bezpieczne. Przetworniki elektrohydrauliczne (EHC), siłowniki hydrauliczne, zawory elektromagnetyczne, bloki hydrauliczne i agregaty hydrauliczne muszą pracować na czystym i suchym oleju. Tolerancje w tych złożonych komponentach hydraulicznych są małe i w układach tych jest stosowany ester fosforanowy (płyn HFD) w celu uniknięcia ryzyka pożaru. W przypadku zanieczyszczenia estrów nie można utrzymać właściwości ognioodporności, dlatego olej w układach sterowania turbiny parowej musi być czysty i suchy.

Wyzwanie
Jeżeli olej w układzie sterowania turbiny parowej nie będzie utrzymywany w stanie czystym i suchym, ryzykujesz wystąpienie awarii krytycznej, konieczność wykonania kosztownych napraw lub wymian. Głównym problemem w układzie sterowania turbiny parowej jest wnikanie wody, która powoduje że ester powraca do swojego oryginalnego stanu alkoholu/fenolu i kwasów. Jeżeli do tego dojdzie, płyn nadaje się tylko do wymiany, może atakować komponenty, a praca zaworu może być zagrożona. Jeżeli turbina parowa nie może dostarczać energii do sieci, wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności i wydajności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka napraw układu sterowania turbiny parowej
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar 
  • Zmniejszone koszty konserwacji

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtra oleju CJC® w układzie sterowania twojej turbiny parowej, otrzymujesz filtr oleju o doskonałych właściwościach usuwania wody i kwasów, który umożliwia kontrolowanie zanieczyszczeń. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wysoką wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach układu sterowania turbiny parowej. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC® zapewniasz długą żywotność układu sterowania turbiny, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. Możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla układów sterowania turbiny parowej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich typów układów sterowania turbin. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide