przemysł cementowy


Cementownie to kompleksowe zakłady produkcyjne działające w trudnych warunkach i niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie do utrzymania wysokiej wydajności. Wiele różnych podsystemów, takich jak kruszarki, młyny i piec obrotowy, musi pracować cały czas bez niepotrzebnych przestojów produkcji. Z powodu wysokiej temperatury i wysokich stężeń pyłu w otoczeniu konieczne jest usuwanie wszystkich produktów utleniania i utrzymywanie oleju w stanie czystym i suchym.

Wyzwanie
Jeżeli złożone i różnorodne instalacje nie będą pracowały optymalnie, ryzykujesz wystąpienie kosztownych przestojów, utratę wydajności łańcucha dostaw i niższą wydajność. Przekładnie, łożyska i komponenty hydrauliczne ulegają zużyciu na skutek wilgoci i cząstek stałych obecnych w oleju, co może prowadzić do nieplanowanych przestojów i konieczności zakupu drogich części zamiennych wymagających długiego czasu dostawy. 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Zachowanie wysokiej stabilności i wydajności procesu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych
  • Ograniczenie koszów utrzymania poprzez wydłużenie żywotności łożysk, pomp itp. 
  • Wydłużenie żywotności oleju smarującego o współczynnik 3-4

Dzięki zainstalowaniu rozwiązań filtracji oleju CJC® na swojej cementowni otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra oleju. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku instalacjach cementowni. Wybierając filtr oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność kosztownych pomp, przekładni, łożysk i komponentów hydraulicznych. Ograniczasz również koszty konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. Dodatkowo żywotność oleju smarującego może zostać wydłużona o współczynnik 3-4. Możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju, OCM15.

Twoje rozwiązania
W przemyśle cementowym stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich układów olejowych w cementowniach oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków. 

 

Artykuły

MINING_Cement, Benefits in-line and offline oil filtration in cement industry

Brochures & Guides

Cement industry
Clean Oil Guide