Masowce — 9 lat bez wymiany oleju


Nie musisz dokonywać wymian oleju we włazach i dźwigach swojego masowca. Utrzymuj ten olej w stanie czystym i suchym oraz stosuj analizę oleju w celu określenia, czy olej nadaje się do dalszego użytkowania. Olej może być prawie „na wieczność”, jeżeli będzie utrzymywany w dobrym stanie. zmniejszy to również twoje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Awaria dźwigu może kosztować 30 000 PLN, dziesięć godzin prac naprawczych, wymianę 1000 litrów oleju i wielu części zamiennych.

Jeden z naszych klientów, firma J. Lauritzen Shipping od czasu zainstalowania naszego sprzętu nie wymieniał oleju przez 9 lat i ograniczył awarie dźwigów o 75%.

Dla masowców możemy pomóc ci osiągnąć twoje cele operacyjne w wielu aplikacjach — patrz menu po lewej stronie.

Brochures & Guides

J. Lauritzen brochure
Marine sector brochure
Clean Oil Guide