Młyn węglowy — olej smarujący rozdrabniacza

 
Rozdrabniacz mieli węgiel na pył w obracających się rolkach mielących i sitach, tak aby można było wykorzystać go jako paliwo. Olej smarujący młyna jest poddawany ekstremalnym stężeniom bardzo drobnych cząsteczek i wielu operatorów uważa, że należy okresowo wyłączać urządzenia w celu wymiany oleju. Ale jeżeli będziesz utrzymywać olej w stanie czystym i suchym dzięki zastosowaniu rozwiązań filtracji oleju CJC®, będzie można tego uniknąć, a twój układ oleju smarującego młyna będzie funkcjonował dobrze i miał długą żywotność. 

Wyzwanie
Jeżeli olej w układzie smarowania rozdrabniacza nie będzie utrzymywany w stanie czystym i suchym, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw lub wymian przekładni i łożysk oraz przestój lub niższą wydajność. Dodatkowo możliwe jest, że olej musi być wymieniany bardzo często, w niektórych przypadkach co 3-4 miesiące w celu zapewnienia pracy — bardzo kosztowny i niepotrzebny środek, zwłaszcza że podczas wymiany oleju musi zostać zatrzymana produkcja. W zakresie serwisowania filtra wysoka objętość cząstek stałych w tym środowisku stanowi ryzyko wysokich kosztów zbyt częstej wymiany zatkanych wkładów filtracyjnych w przypadku małej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń.

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Unikanie wyłączeń i zwiększenie wydajności produkcji 
  • Wydłużenie żywotności oleju młyna węglowego 
  • Ograniczenie zużycia części zamiennych nawet o 60%
  • Ochrona twojej inwestycji
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, napraw i czynności konserwacyjnych oraz spokój umysłu

Okres żywotności oleju smarującego młyn węglowy może być wydłużony bez narażania produkcji. Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtracji oleju CJC® w układach oleju smarującego młyna węglowego, otrzymujesz filtr oleju o najwyższej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń właściwej dla normalnych okresów międzyserwisowych, dzięki czemu nie będziesz musiał serwisować tego filtra przedwcześnie. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku tysiącach instalacji przemysłowych — z których wiele pracuje w środowiskach o dużym zapyleniu. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność łożysk i przekładni młyna. I możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla układów oleju smarowania młyna węglowego można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich systemów młynów węglowych niezależnie od objętości oleju oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide