Unikaj zanieczyszczenia oleju

Zapobieganie zanieczyszczeniu oleju – zanieczyszczony olej powoduje około 80% wszystkich usterek układu olejowego!

Zanieczyszczony olej jest główną przyczyną awarii układu olejowego – odpowiada za 80% z nich. Unikanie zabrudzenia oleju i związanych z tym problemów pozwala znacząco wydłużyć żywotność i niezawodność sprzętu.

Zanieczyszczony olej to taki, w którym zebrały się materiały nierozpuszczalne, takie jak metale, cząstki pyłu, piasek, kauczuk i pokost. Najmniejsze cząstki, takie jak muł, żywica lub produkty utleniania/pokost (zwykle poniżej 2 µm), są częstą przyczyną usterek sprzętu.

Zanieczyszczenia te mogą mieć szkodliwy wpływ na niezawodność i żywotność sprzętu.

Można zapobiec niemal 100% zanieczyszczeń oleju i związanym z tym problemom. Firma C.C.JENSEN ma rozległą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie z zakresu konserwacji oleju i opracowała specjalistyczne systemy do skutecznego usuwania takich substancji zanieczyszczających jak:

  1. Cząstki: Nasze zaawansowane systemy są przeznaczone do skutecznego usuwania cząstek pyłów o różnych rozmiarach, tak aby zagwarantować czysty obieg oleju.
  2. Woda wolna: Poprzez eliminowanie obecności wody wolnej ograniczamy ryzyko korozji, utlenienia i pogorszenia skuteczności smarowania. Nasze rozwiązania zapobiegają problemom związanym z obecnością wody i wilgoci, co może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
  3. Woda rozpuszczona: Nasze metody minimalizują obecność wody rozpuszczonej w oleju, co pozwala zachować optymalną równowagę w celu uniknięcia szkodliwego wpływu na sprzęt.
  4. Produkty degradacji oleju: Zapobiegamy degradacji oleju i tworzeniu się pokostu w wyniku oddziaływania takich czynników jak wysoka temperatura, utlenianie i reakcje chemiczne z udziałem zanieczyszczeń oleju, np. miedzi i wody. Nasze rozwiązania pomagają zachować jakość i właściwości oleju, co pozwala wydłużyć żywotność sprzętu.
  5. Tlen/powietrze: Minimalizując obecność tlenu i powietrza w oleju, zmniejszamy prawdopodobieństwo awarii układu lub pogorszenia precyzji działania. Pomaga to utrzymać stabilność oleju i chronić kluczowe podzespoły. Oferujemy rozwiązania do usuwania tlenu i powietrza z układu.
  6. Kwasowość: Nasze specjalistyczne rozwiązania neutralizują poziom kwasowości oleju, utrzymując niskie poziomy zanieczyszczeń i wilgoci.
  7. Olej w wodzie: Oferujemy skuteczne metody usuwania oleju z wody, tak aby woda zęzowa zawierała go maks. 5 mg/l (ppm).

Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom w zakresie konserwacji oleju możesz proaktywnie chronić swój sprzęt, zwiększać jego niezawodność i wydłużać żywotność. Wybierając nasze sprawdzone rozwiązania, eliminujesz ryzyko związane z brudnym olejem. 

Czerp korzyści z płynniejszej pracy, niższych kosztów utrzymania ruchu i optymalnych parametrów użytkowych dzięki współpracy z firmą C.C.JENSEN.

Aby uniknąć problemów związanych z olejem, warto stosować produkty CJC®...