projekty czyszczenia oleju

 
Gdy sytuacja staje się trudna i olej w twoim systemie jest zanieczyszczony, zadzwoń do ekspertów w zakresie czystego i suchego oleju, aby szybko wznowić pracę. 

Nasz zespół serwisowy On-site służy do rozwiazywania zadań w sposób uporządkowany, zajmuje się wszystkim od pojedynczych awarii instalacji olejowej z bardzo dużym wzrostem zawartości cząstek stałych po wszechstronne projekty czyszczenia zbiorników paliwa lub systemów regulacji nastawy kąta łopat wielu turbin wiatrowych. W przemyśle morskim wykonywaliśmy czyszczenie wszystkich pokładowych układów olejowych przed przekazaniem właścicielowi i czyszczeniem układów olejowych po utrzymywaniu platform wiertniczych w stanie zakonserwowanym (ang. cold stacking).

Wymogi tych projektów są wysokie nie tylko w zakresie udokumentowanych efektów na rozszerzonym raporcie ale również w zakresie niezawodności procesu. Przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa, mamy odpowiednie certyfikaty i zawsze utrzymujemy regularny dialog z twoim personelem.

Wykonujemy całą pracę projektową i operacyjną. Dla ciebie to łatwe i bezpieczne oraz dokładnie udokumentowane.

Skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą CJC®, aby dowiedzieć się więcej.

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide