przekładnia turbiny wiatrowe (WTG)

 

 
System
Przekładnia jest sercem turbiny wiatrowej, które przekształca wolne obroty wału wirnika w szybkie obroty wału po stronie generatora. Skomplikowana konstrukcja przekładni i łożysk jest wrażliwa na cząstki stałe i wilgoć. Połączenie środków smarujących i wysokiej lepkości (IS VG 320), dużych obciążeń komponentów oraz trudnych warunków środowiska pracy, dodatkowo zwiększa konieczność utrzymania oleju turbiny wiatrowej w stanie czystym i suchym.

 

Wyzwanie
Jeżeli olej w układzie smarowania turbiny wiatrowej nie będzie utrzymywany w stanie czystym i suchym, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw lub wymian, przestoje i możliwe kary za niedostarczanie energii do sieci. Dodatkowo zanieczyszczony olej nie osiągnie długiej żywotności i może być konieczna jego przedwczesna wymiana. Długą żywotność oleju można osiągnąć, tylko jeżeli woda, cząstki tarcia i produkty utleniania będą w sposób ciągły usuwane z oleju. W zakresie serwisowania filtra, odległe lokalizacje turbin skutkują wysokimi kosztami wymiany zatkanych wkładów filtracyjnych in-line poza normalnymi przeglądami serwisowymi. 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności i czasu sprawności
  • Ograniczenie ryzyka kosztownych napraw przekładni
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii 
  • Zmniejszone koszty konserwacji
  • W skrócie: chroń swoje aktywa i optymalizuj swój uśredniony koszt energii elektrycznej (ang. levelized cost of electricity, LCoE)

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania CJC® w układzie oleju twojej przekładni, otrzymujesz filtr oleju o najwyższej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń właściwej dla normalnych okresów międzyserwisowych, dzięki czemu nie będziesz musiał serwisować tego filtra przedwcześnie. Filtr oleju CJC® utrzymuje olej w stanie czystym, suchym i pozbawionym produktów utleniania, co zostało udokumentowane przez wiele lat w kilku tysiącach instalacji turbin wiatrowych. Wybierając filtr oleju offline CJC® zapewniasz długą żywotność przekładni i środka smarującego, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych przestojów. I możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju CJC®, OCM15.

Twoje rozwiązania
Dla turbiny wiatrowej można zastosować następujące rozwiązania filtra oleju offline CJC®:

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich przekładni niezależnie od ich producenta, a w razie potrzeby możemy dostarczyć indywidualnie dostosowane wkłady filtracyjne CJC®. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie w zależności od typu turbiny, typu środka smarującego i warunków pracy.

 

Artykuły

WIND_Monitoring 10 WTG oils online

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide