Turbina gazowa — osobny układ oleju smarującego i sterującego

 
W elektrowniach z turbiną gazową układ smarowania łożysk na wale turbiny (łożyska główne wałeczkowe/wzdłużne/oporowe) zapewnia optymalną pracę turbiny. Układ smarowania zazwyczaj składa się z dużego zbiornika magazynowego, chłodnic, które odbierają ciepło z oleju i pomp cyrkulujących olej. Objętość układu smarującego jest wysoka (ISO VG32). Układ regulacji/sterowania składa się z serwomechanizmu prowadzącej łopatki wlotowej (IGV), zaworów sterowania gazem i zaworów sterowania paliwem. Utrzymanie oleju w układzie smarowania i sterowania w stanie czystym, suchym i bez produktów utleniania ma kluczowe znaczenie dla wysokiej wydajności.

Wyzwanie
Jeżeli olej w osobnym układzie smarowania i sterowania turbiny gazowej nie będzie utrzymywany w stanie czystym, suchym i wolnym od produktów utleniania, ryzykujesz konieczność wykonania bardzo kosztownych napraw lub wymian i przestój elektrowni. Typowymi problemami są unieruchomienie zaworu, niskie ciśnienie unoszące na wale turbiny, wysokie temperatury materiału z powodu pokostu w szczelinach łożysk, przyspieszone zużycie, niska wydajność wymienników ciepła i krótsza żywotność oleju. Jeżeli turbina gazowa nie działa dobrze, energia nie jest dostarczana do sieci i wzrasta ryzyko kar.   

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Ochrona twojej inwestycji
  • Optymalizacja dyspozycyjności elektrowni
  • Ograniczenie ryzyka napraw turbiny gazowej
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii, przerw w dostawie energii i kar 
  • Zmniejszone koszty konserwacji

Dzięki zainstalowaniu rozwiązania filtra oleju CJC® w osobnym układzie smarowania i sterowania twojej turbiny gazowej, otrzymujesz filtr oleju o doskonałych właściwościach usuwania cząstek stałych, wilgoci i produktów utleniania oraz największej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń. Zapewnia to oszczędność kosztów i wyższą niezawodność sprzętu oraz wysoką wydajność twojej elektrowni. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane przez wiele lat w wielu instalacjach turbiny gazowej. Rozwiązania filtra oleju CJC® są zainstalowane w wielu elektrowniach na całym świecie. Wybierając filtry oleju CJC® zapewniasz długą żywotność turbiny, ograniczasz wymogi w zakresie konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. I możesz nawet monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

Twoje rozwiązania
Dla osobnych układów smarowania i sterowania turbiny gazowej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

Dla osobnych układów sterowania turbiny gazowej można zastosować następujące rozwiązania systemu CJC®:

  • Filtr sterowania hydraulicznego 1, HDU 27/27
  • Filtr sterowania hydraulicznego 2, HDU 27/108
  • Kontroler czystości oleju, OCM15

Rozwiązania systemowe CJC® pasują do wszystkich osobnych układów smarowania i sterowania turbiny gazowej — nowych i starych. I możemy jest dostarczyć na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Przypadki klientów

Gas Turbine GE40MW, Lube Oil_Cogeneration Plant_CCPO6052

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide