PTU 15/25 dla hydrauliki

 

PTU 15/25 Hydraulika jest Bocznikowym Filtrem Separatorem łączącym ciągłą separację wody z  dokładną filtracją. Jest stosowany do utrzymania higieny w układach, gdzie są stosowane:  

 • oleje hydrauliczne
 • oleje smarne
 • oleje przekładniowe
 • oleje turbinowe

PTU 15/25 usuwa wodę, cząsteczki stałe i produkty degradacji oleju (produkty utleniania, żywice/muły, pokosty). 

Filtr Separator PTU 15/25 jest wyposażony w ręczny zawór drenażu wody i jest również dostępny wraz z dodatkowym wyposażeniem, wliczając w to: podgrzewacze, tace ociekowe i skrzynki sterowania elektryczengo. Spadek ciśnienia pokazany jest na manometrze umieszczonym na pokrywie obudowy filtra. 

Filtry typu PTU 15/25 Hydraulika wyposażone są we Wkład Filtracyjny CJC® typu BLA 15/25 oraz dodatkowy oddzielny element koagulacyjny.

PTU 15/25 Hydraulika jest doskonałym rozwiązaniem dla:

 • Zasilaczy sieciowych 
 • Pomp zasilających boilera 
 • Turbin parowych 
 • Przekładni zagrożonych przedostawaniem się wody
 • (np.: w kruszarkach z dopływem wody lub pędnikach stosowanych we flocie)
 • Oleju smarnego maszyn znakujących
 • I podobnych zastosowań w przemyśle oraz flocie, gdzie przedostajaca się woda jest powracającym problemem

Specjalne właściwości 
Zamiana HDU 15/25 w PTU 15/25 

HDU 15/25 jest zaprojektowany jako system modułowy, dlatego można go przekształcić w PTU 15/25 przez dołączenie oddzielnego zespołu koagulującego i wymianę wkładów na BLA 15/25. Taki zabieg zmienia metodę usuwania wody z oleju z absorpcji na koalulację, bardziej odpowiednią dla większych zawartości wody w oleju. Dzięku temu odniżane są nakłady ponoszone na utrzymanie ruchu!

Arkusze produktu

PTU1525_HYDRAULIC_PSST1016UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure