recykling


Zakłady recyklingu to kompleksowe instalacje działające w trudnych warunkach, a niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie do utrzymania wysokiej wydajności. Wiele różnych podsystemów, takich jak urządzenia rozdrabniające i sortujące odpady, musi pracować cały czas bez niepotrzebnych przestojów produkcji. Z powodu wysokich stężeń pyłu i zmiennych warunków pogodowych w otoczeniu konieczne jest usuwanie wszystkich cząstek stałych i produktów utleniania oraz utrzymywanie oleju w stanie czystym i suchym.

 

Wyzwanie
Jeżeli zaawansowane maszyny stosowane do recyklingu nie będą pracowały optymalnie, ryzykujesz wystąpienie kosztownych przestojów, utratę wydajności łańcucha dostaw i niższą wydajność. Przekładnie, łożyska i silniki hydrauliczne są zagrożone zanieczyszczeniem cząstkami stałymi, co może prowadzić do nieplanowanych przestojów i konieczności zakupu drogich części zamiennych wymagających długiego czasu dostawy. Jeżeli olej nie będzie utrzymywany w stanie wolnym od produktów utleniania, urządzenia nie będą pracowały optymalnie i może wystąpić podwyższone zużycie urządzeń i energii. 

 

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • Utrzymanie twoich maszyn do recyklingu w stanie gotowym do pracy
  • Zachowanie wysokiej stabilności i wydajności procesu
  • Ograniczenie ryzyka nieplanowanych awarii i czynności konserwacyjnych
  • Wydłużenie okresu żywotności oleju smarującego i hydraulicznego o współczynnik 3-4

Dzięki zainstalowaniu rozwiązań filtra oleju CJC® w swoim zakładzie recyklingu otrzymujesz bardzo efektywny filtr oleju o najwyższej pojemności do zatrzymywania zanieczyszczeń, właściwej dla układów o wysokich stężeniach zanieczyszczeń cząstkami stałymi i produktami utleniania. Dzięki temu nie ma konieczności przedwczesnego przerywania produkcji w celu dokonania obsługi filtra oleju. Od strony technicznej rozwiązania CJC® są znane z utrzymywania oleju czystego, suchego i wolnego od pozostałości po utlenianiu, co zostało udokumentowane na przestrzeni wielu lat w kilku instalacjach maszyn do recyklingu. Wybierając filtr oleju CJC®, zapewniasz długą żywotność przekładni, łożysk i silników hydraulicznych. Ograniczasz również koszty konserwacji i unikasz nieplanowanych awarii. Dodatkowo żywotność oleju smarującego i hydraulicznego może zostać wydłużona o współczynnik 3-4. Możesz nawet zdalnie monitorować stan swojego systemu za pomocą Kontrolera czystości oleju (OCM).

 

Twoje rozwiązania
Stosowane są następujące rozwiązania systemu CJC®:
W zakładach recyklingu stosowanych jest wiele rozmiarów filtrów oleju CJC®:

 

Rozwiązania systemowe CJC®pasują do wszystkich przekładni, łożysk i silników hydraulicznych występujących w zakładach recyklingu oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide