masowce — woda zęzowa

 
Zrzucanie wody zęzowej z masowców stanowi normalną część działalności. Zrzucanie oleju mineralnego zawartego w wodzie zęzowej jest jednak zjawiskiem niepożądanym, gdyż olej ten zawiera różne składniki chemiczne — z których większość nie podlega procesom szybkiego rozkładu biologicznego. Dlatego zrzucanie czystej wody zęzowej jest ważne dla wszystkich odpowiedzialnych armatorów.

Wyzwanie
Ponieważ zrzucanie olejów mineralnych zawartych w wodzie zęzowej jest uznawane za niebezpieczne dla środowiska i zdrowia, wiele statków ma zainstalowany separator wody zaolejonej służący do oczyszczania wozy zęzowej przed jej zrzutem. Jednakże najczęściej separatory te nie spełniają wymaganych norm, jeżeli nie były niedawno czyszczone i nie są w dobrym stanie. Nawet w takim przypadku separator wody zaolejonej ma problemy z zawartością oleju. Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation (IMO)) określiła maksymalną zawartość 15 ppm olejów mineralnych dla wody zęzowej zrzucanej do wód otwartych i złamanie tych zasad może prowadzić do kar i utraty czarteru.

Korzyści wynikające z montażu filtrów oleju CJC®

  • To opłacalny sposób oczyszczania wody zęzowej
  • Ograniczenie ryzyka złamania regulacji ochrony środowiska
  • Ograniczenie ryzyka kar

Systemy CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems jest twoją gwarancją na czystą wodę! Dzięki niskim kosztom operacyjnym i praktycznie brakiem wymogów w zakresie konserwacji, systemy CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems są opłacalnym rozwiązaniem problemów wody zęzowej i ściekowej na pokładach masowców. Systemy CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems umożliwiają oczyszczanie wody zęzowej w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Oparte na wyjątkowej zasadzie absorpcji ze specjalnie opracowanymi i oczekującymi na opatentowanie wkładami, systemy te absorbują olej z wody zęzowej do poziomu 5 ppm, dzięki czemu zapewniają przyjazne dla środowiska operacje na statku.

Twoje rozwiązania
Dla wody zęzowej na masowcach będziesz potrzebował

Rozwiązania systemowe CJC® Blue Baleen pasują do wszystkich wielkości masowców oraz są dostarczane na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z organizacjami technicznymi pomagamy wybrać właściwe rozwiązanie w zależności od typu systemu i warunków otoczenia. 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide