manometr

 

Manometr CJC® wskazuje spadek ciśnienia na układzie filtra CJC. Manometr zaleca się stosować z Filtrami Dokładnymi i Filtrami Separatorami CJC®.

Zestaw Manometru do złączki Mini Mess CJC® może być używany z filtrami CJC wyposażonymi w przyłącze testowe Mini Mess.

Manometr stanowi wskaźnik spadku ciśnienia i potrzeby wymiany wkładu. Ponieważ zanieczyszczenia są wyłapywane i zatrzymywane przez filtr, to zwiększają się opory przepływu przez układ i wzrasta spadek ciśnienia. Zaleca się wymianę wkładów zanim wskazówka znajdzie się na czerwonym polu.

Manometr może być stosowany z następującymi produktami CJC: 

Filtry Dokładne HDU
Systemy filtracji bocznikowej,
Usuwanie cząsteczek stałych, wody i produktów starzenia oleju

Filtry Separatory PTU
Systemy filtracji bocznikowej,
usuwanie cząsteczek stałych i produktów starzenia oleju oraz separacja wody

Arkusze produktu

PressureGauge_PSAC5003UK