Zatwierdzenie typu / 
Regulaminy IACS i prawo morskiej

 

Zgodność z regulaminami IACS i prawem morskim

Systemowe filtry oleju CJC® przeznaczone do zastosowań morskich i na platformy wiertnicze są zgodne z regulaminami IACS i prawem morskim, m.in. w zakresie wymaganych certyfikatów materiałowych, orurowania klasy II i III, wymogów SOLAS, norm dotyczących elementów stalowych i rurowych oraz procedur spawalniczych przyjętych przez stowarzyszenia normalizacyjne.

Zatwierdzenie typu i wymogi

Wszystkie modele systemowych filtrów oleju CJC® przeznaczonych do zastosowań morskich i na platformy wiertnicze zostały sprawdzone przez Lloyd’s Register i uzyskały akceptację projektu w formie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej, że filtry systemowe CJC® zostały opracowane i są produkowane zgodnie z regulaminem Lloyd’s Register oraz posiadają dodatkową akceptację wszystkich towarzystw normalizacyjnych. 

 

  • Systemowe filtry oleju CJC® są zwykle używane w konfiguracji off-line i nie są traktowane jako wyposażenie kluczowe. Zatwierdzenie typu nie jest wymagane dla tego rodzaju urządzeń przed ich zainstalowaniem.

  • Instalację urządzeń przeznaczonych do uzdatniania oleju w systemach niekluczowych można zatwierdzić podczas wizyty terenowego weryfikatora typu na pokładzie jednostki.

  • Zatwierdzenie typu można uzyskać na zamówienie razem z certyfikatami materiałowymi i dokumentacją kontrolną zatwierdzoną przez towarzystwo normalizacyjne.