filterinsatser BM 27/27

 

CJC® BM 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för oljefiltrering i kuggväxeltillämpningar inom cementtillverkning där

  • mineralbaserade oljor eller syntetbaserade växellådsoljor används

BM-insatsen är mångsidig, men ett perfekt val för alla typer av CJC® filter som sitter i FLS Symetro-kuggväxlar. 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BM 27/27-insats är 4 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 2 000 ml H20) av total smutskapacitet.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BM2727_PSFI3006UK