blue baleen pre conditioner

 

CJC® Blue Baleen förfilter (PC) är ett påsfilter som använder CJC® Blue Baleen förfilterinsatser (PCI) som är särskilt utformade för förbehandling av länsvatten och andra typer av process- eller avloppsvatten.

CJC® förfilter (PC) är avsedd för installation framför ett CJC® Blue Baleen oljeabsorbentsystem (OA) i system för länsvattentömning på fartyg eller andra avloppsvattensystem för att:

  • Avlägsna fasta föroreningar, rost, sot, sand och dammpartiklar osv. från vattnet.
  • Avlägsna större oljedroppar från vattnet, vilket förlänger livslängden hos Blue Baleen-oljeabsorbentinsatserna

Partikelavskiljning
Beroende på länsvattensystemets utformning och hur det hanteras ombord, kan det rena slagvattnet innehålla fasta föroreningar som t. ex. rost, sot, sand och dammpartiklar som kan grumla vattnet och påverka oljeövervakningssensorn, vilket resulterar i högre värden än det faktiska oljeinnehållet.

I sådana fall är förfilter ett bra komplement till Blue Baleen-oljeabsorbentsystemet, som kommer att minska de avlästa värdena på oljeövervakningsenheten

Standardversionen av CJC® förfilter är utrustad med 5 µm- och 2 µm-påsfilter av polypropen.

Produktblad

BBPreConditionerPC_PSST1301UK

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure