återvinning


Återvinningsanläggningar inkluderar komplicerade maskiner i besvärliga miljöer och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för att hålla en hög produktionstakt. Många olika delsystem för behandling och sortering av avfallet måste köras konstant och utan störande produktionsstopp. På grund av den stora mängden damm i miljön och den varierande väderleken är det av största vikt att man avlägsnar alla partiklar och oxidationsrester och håller oljan ren och torr.

 

Utmaning
Om dessa avancerade maskiner vid återvinningsanläggningen inte kan köras på ett optimalt sätt riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och reducerad produktion. Växellådor, lager och hydrauliska motorer riskerar att förorenas av partiklar vilket kan leda till oväntade maskinhaverier och ett därpå följande behov av att köpa in dyra reservdelar med långa ledtider. Om oljan innehåller oxidationsrester kan utrustningen inte fungera på bästa sätt och dessutom kan både slitage och energianvändning öka. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina återvinningsmaskiner i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och produktivitet för dina processer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Få smörj- och hydrauloljan att hålla 3–4 gånger längre

När du installerar CJC®-oljefilterlösningar vid din återvinningsanläggning får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal installationer i återvinningsanläggningar. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att dina växellådor, lager och hydrauliska motorer håller länge. Dessutom kan du få ned underhållskostnaderna, slippa oväntade maskinhaverier och hydrauloljan kan hålla upp till 3–4 gånger längre. Du kan till och med övervaka oljesystemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
För återvinningsanläggningar kan följande CJC®-systemlösningar användas:
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används vid återvinningsanläggningar:

 

CJC® systemlösningar passar alla växellådor, lager och hydrauliska motorer vid återvinningsanläggningar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide