genbrugsanlæg


Genbrugsanlæg er meget komplekse produktionsanlæg i barske miljøer, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output. En lang række undersystemer til opskæring og sortering af affaldet skal konstant være i drift og være fri for unødvendige produktionsstop. På grund af den høje mængde støv og skiftende vejrforhold i miljøet, er det yderst vigtigt, at alle partikler og oxideringsrester fjernes, og at olien holdes ren og tør.

Udfordring
Hvis de avancerede maskiner, der bruges i genbrugsprocessen, ikke yder optimalt, risikerer du omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab i forsyningskæden og lavere output. Der er risiko for, at gearkasser, lejer og hydrauliske motorer bliver forurenet med partikler, der kan føre til uplanlagte nedbrud samt behov for indkøb af dyre reservedele med lange leveringstider. Hvis olien ikke er fri for oxideringsrester, yder udstyret ikke optimalt, og resultatet kan blive øget slid og energiforbrug. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dine genbrugsanlægsmaskiner driftsklare
  • Opretholder høj processtabilitet og output
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger smøreoliens og hydraulikoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger på dit genbrugsanlæg, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for tidligt for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange genbrugsanlægsinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for gearkasser, lejer og hydrauliske motorer. Du reducerer også vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagte nedbrud, og hydraulikoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4. Du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Der anvendes følgende CJC® Systemløsninger:
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre i genbrugsanlæg:

CJC® Systemløsninger passer til alle gearkasser, lejer og hydrauliske motorer i genbrugsanlæg, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Clean Oil Guide