oljerengöringsprojekt

 
Om du får problem och oljan i systemet har blivit förorenad måste du kalla in experter på ren och torr olja för att snabbt få igång driften igen. 

Vårt fältserviceteam är vana vid att lösa problem på ett välstrukturerat sätt. De klarar av att hantera allt från ett enstaka oljesystemhaveri med massiva ökningar av partikelhalten till omfattande projekt för rengöring av infekterade bränsletankar eller pitchhydraulsystem för vindkraftparker. Inom sjöfarts- och offshoreindustrin har vi hanterat rengöring av alla tänkbara oljesystem ombord före ägarbyten och även rengöring av oljesystem efter parkering av oljeriggar.

Kraven på den här typen av projekt är högt ställda, inte bara vad gäller dokumentation av resultaten baserat på en omfattande rapport utan även i fråga om processtillförlitlighet. Vi följer alla säkerhetsföreskrifter, har relevanta certifieringar och är alltid angelägna om att föra en god dialog med din personal.

Vi står för all planering och allt faktiskt arbete. Processen blir enkel och säker för din del och dokumenteras utförligt.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide